Slow tiếng việt là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Slow tiếng việt là gì

*
*
*

slow
*

slow /slou/ tính từ chậm, lờ đờ chạpslow and sure: lờ lững mà chắcthe clock is five minutes slow: đồng hồ thời trang chậm năm phútto be not slow to lớn defend oneself: không ngần ngại đứng ra từ bảo vệto be slow lớn anger: khó trêu tức (người) trì độn, không cấp tốc tríto be slow of wit: nhát thông minh bi ai tẻ, kém vuithe entertainment was voted slow: người nào cũng cho buổi biểu diễn đó là tẻa slow afternoon: 1 trong các buổi chiều bi ai tẻ mở nhỏ (ống kính thứ ảnh) cháy lom roma slow fire: ngọn lửa cháy lom khom ko nảya slow tenniscourt: sảnh quần vượt ko nảy phó từ chậm, chầm chậmhow slow he climbs!: sao hắn trèo chậm trễ thế! ngoại cồn từ làm chậm chạp lại, làm trì hoãnto slow down a process: làm ngưng trệ một vượt trình nội rượu cồn từ đi chậm rãi lại, chạy chậm rãi lạito slow up to lớn a stop: chạy trì trệ dần rồi đỗ hẳn

*

Xem thêm: Mua Cây Ngọc Kỳ Lân Ở Đâu - Cây Sala ( Cây Ngọc Kỳ Lân Cây Đầu Lân ) Giống

*

*

slow

Từ điển Collocation

slow adj.

VERBS be, prove, seem | remain

ADV. extremely, incredibly, remarkably, very | interminably | a bit, comparatively, fairly, a little, pretty, quite, rather, relatively | agonizingly, desperately, frustratingly, painfully, tediously, tortuously Filming was painfully slow. | notoriously Civil court proceedings are notoriously slow. | noticeably He was noticeably slow lớn respond. | necessarily Genetic evolution is necessarily slow.

PREP. at They are extremely slow at reaching decisions.

Từ điển WordNet


v.

adj.

not moving quickly; taking a comparatively long time

a slow walker

the slow lane of traffic

her steps were slow

he was slow in reacting to the news

slow but steady growth

at a slow tempo

the band played a slow waltz

(used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time

the clock is slow

adv.


English Slang Dictionary

1. Unfashionable2. Of places, dull, boring3. Of people, dull, lifeless4. See slow your roll

English Synonym và Antonym Dictionary

slows|slowed|slowing|slower|slowestsyn.: dull lackadaisical leisurely lingering stupid fast