SNOUT LÀ GÌ

Because the snout slopes down and back, it appears less blunt than that of the cottonmouth, A. Piscivorus.

Bạn đang xem: Snout là gì


All species in this genus are rather small, but two species, S. Ariasae và S. Parthenopion, are tiny, và – with a snout-vent length of about 1.6 centimet (0.63 in)—the smallest reptiles in the world.
Tất cả những loài trong bỏ ra này là tương đối nhỏ, nhưng mà hai loài, S. Ariasae và S. Parthenopion, là vô cùng nhỏ, cùng với chiều lâu năm mõm-huyệt khoảng chừng 1.6 cm (0.6 in)—là loài bò sát nhỏ nhất núm giới.
The synchrotron revealed that the bones continued into the rock và that the piece was probably not a chimaera, an artificial assembly of bones of disparate species, though the vị trí cao nhất of the snout had been restored with plaster and some elements had been reattached to the rock by glue.
Các synchrotron tiết lộ rằng xương liên tục vào đá với rằng mảnh này có lẽ không nên là chimaera, một bộ xương nhân tạo của những loài khác nhau, tuy nhiên đỉnh của mõm vẫn được hồi sinh với thạch cao và một vài yếu tố đã có được gắn lại vào đá vày keo dán.
Kenneth Carpenter, in a 2010 study, found that short-snouted individuals of Allosaurus from the Cleveland-Lloyd Quarry represent cases of extreme individual variation rather than a separate taxon.
Kenneth Carpenter, vào một phân tích năm 2010, phát chỉ ra rằng thành viên mõm ngắn của Allosaurus trường đoản cú Cleveland-Lloyd Quarry thay mặt đại diện cho những trường hợp đổi thay thể ở tầm mức cá thể chứ không cần phải là 1 loài riêng rẽ biệt.
The rostrum (snout) is unlike that of undisputed crown mammals; in fact it looks more like that of a pelycosaur, such as Dimetrodon.

Xem thêm: Địa Chỉ May Quần Tây Đẹp Tại Tphcm Đẹp Cao Cấp, Shop Quần Tây Nữ Đẹp, Quần Tây Công Sở Nữ 2021


Xương vảy không tạo nên hộp sọ Mõm không hệt như động vật có vú chỏm cây; trên thực tế, nó trông giống hệt như của một loại pelycosaur, chẳng hạn như Dimetrodon.
The most obvious differences are that C. Leopardus has a longer, more pointed snout than C. Trilineatus, and C. Leopardus grows larger than C. Trilineatus.
Sự biệt lập rõ ràng nhất ở bọn chúng là C. Leopardus tất cả mỏ dài cùng nhọn hơn so với C. Trilineatus; không tính ra, C. Leopardus có size lớn hơn so với C. Trilineatus.
It bore a single horn on the snout, above the nostrils, & a pair of horns approximately 1 m (3.3 ft) long, with one above each eye.
Nó có một sừng đơn nằm ngay trên lỗ mũi, và một cặp sừng dài khoảng tầm 1 m (3.3 ft), nằm phía trên mắt.
It is physically similar to its close relative A. Calvus, though it is deeper-bodied and has a shorter snout.
Về mẫu mã nó tương tự như như loài tương quan gần A. Calvus, dù nó tất cả thân dày dặn hơn và bao gồm snout ngắn hơn.
Because of the position of its nasal openings, it is believed that Toxodon had a well-developed snout.