SỐ TRÒN CHỤC LÀ GÌ

Cách hiểu số tròn chục: Em hiểu số hàng chục và ghép với chữ “mươi” , quanh đó số (10)

Cách viết số tròn chục: Em viết chữ số hàng trăm và viết vào hàng đơn vị chức năng chữ số (0).

Ví dụ:

Số (70) được gọi là “bảy mươi”

Số "Bốn mươi" được viết là (40)

Dạng 2: So sánh những số tròn chục.


Bạn đang xem: Số tròn chục là gì

Số tròn chục nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì cực hiếm của số kia càng lớn.

Ví dụ: Điền dấu phù hợp vào vị trí chấm

(50.....70)

Giải:

Vì (5
Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài 1: những hơn, không nhiều hơn.
bài xích 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài xích 3: những số 1, 2, 3
bài xích 4: những số 1, 2, 3, 4, 5.
bài bác 5: nhỏ nhắn hơn. Phệ hơn. Bằng. Vệt ; =
bài xích 6: Số 6
bài 7: Số 7
bài xích 8: Số 8
bài xích 9: số chín
bài xích 10: Số 0
bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 10
bài xích 1: Phép cộng trong phạm vi 3
bài xích 2: Phép cùng trong phạm vi 4
bài 3: Phép cộng trong phạm vi 5
bài 4: Số 0 vào phép cộng
bài xích 5: Phép trừ vào phạm vi 3
bài 6: Phép trừ trong phạm vi 4
bài xích 7: Phép trừ vào phạm vi 5
bài 8: Số 0 trong phép trừ
bài 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài xích 10: Phép trừ các số vào phạm vi 6
bài xích 11: Phép cộng trong phạm vi 7
bài 12: Phép trừ vào phạm vi 7
bài bác 13: Phép cộng trong phạm vi 8
bài 14: Phép trừ vào phạm vi 8
bài xích 15: Phép cộng trong phạm vi 9
bài bác 16: Phép trừ vào phạm vi 9
bài 17: Phép cộng trong phạm vi 10

Xem thêm: Dich Vụ Làm Thẻ Apec Tại Tphcm, Làm Thẻ Apec

bài xích 18: Phép trừ trong phạm vi 10
bài bác 19: Bảng cộng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ vào PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài xích 1: Điểm. Đoạn trực tiếp
bài 2: Độ nhiều năm đoạn trực tiếp - thực hành thực tế đo độ nhiều năm đoạn thẳng
bài 3: Một chục. Tia số
bài xích 4: Mười một, mười nhì
bài bác 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài xích 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài bác 7: hai mươi. Hai chục
bài 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài xích 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài xích 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài xích 11: việc có lời văn. Giải câu hỏi có lời văn
bài xích 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng gồm độ dài đến trước.
bài bác 13: những số tròn chục
bài xích 14: Cộng những số tròn chục
bài xích 15: Trừ những số tròn chục
bài 16: Điểm sống trong, điểm ở quanh đó của một hình.
bài 17: các số bao gồm hai chữ số
bài bác 18: So sánh các số tất cả hai chữ số
bài 19: Bảng những số từ là một đến 100
bài xích 20: Giải toán có lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài xích 1: Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
bài bác 2: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
bài bác 3: những ngày trong tuần lễ
bài 4: Công, trừ (không nhớ) vào phạm vi 100
bài 5: Đồng hồ. Thời gian
bài 6: Ôn tập: những số cho 10
bài bác 7: Ôn tập: các số mang lại 100
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.