STRAIGHTFORWARD LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Straightforward là gì

*
*
*

straightforward
*

straightforward /"streit"fɔ:wəd/ tính từ thành thật, trực tiếp thắn; túa mở không phức tạp, không trắc trở (nhiệm vụ...)
đơn giảnhiển nhiênthẳngstraightforward circuit: mạch truyền thẳngLĩnh vực: tính toán & điều khiểnkhông phức tạpLĩnh vực: điện lạnhthấy ngay
*

Xem thêm: Khám Miệng Lưỡi Ở Đâu - Khám Lưỡi Ở Bệnh Viện Tai Mũi Họng Có Tốt Không

*

*

straightforward

Từ điển Collocation

straightforward adj.

1 clear và simple

VERBS appear, be, look, prove, seem, sound | find sth I think you"ll find it all quite straightforward.

ADV. extremely, remarkably, very | absolutely, entirely, perfectly, quite Look, it"s perfectly straightforward?just multiply everything by five. | by no means, far from, hardly, less than Getting funding for the project was far from straightforward. | comparatively, fairly, pretty, quite, reasonably, relatively | apparently | deceptively The answer to this question is deceptively straightforward (= more straightforward than it looks).

2 honest

VERBS be, seem

ADV. very | quite | refreshingly a refreshingly straightforward attitude

PREP. about, with He was quite straightforward with us about the difficulties involved.

Từ điển WordNet


adj.

free from ambiguity

a straightforward set of instructions

pointed directly ahead

a straightforward gaze


English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: aboveboard square(a) straight

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu