SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Sự cần thiết phải cải cách hành chính nhà nước


*

*

--Chọn links liên kết-- Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Văn phòng ubnd tỉnh Sở Kế hoạch & Đầu tư Sở văn hóa truyền thống - thể dục - phượt Sở Giao thông vận tải đường bộ Sở kiến thiết Sở Lao cồn - yêu mến binh - xã hội Sở nông nghiệp trồng trọt & trở nên tân tiến nông thôn huyện Chợ Đồn thị xã Chợ new Huyện tía Bể thị trấn Bạch Thông huyện Ngân Sơn thị trấn Pác Nặm thị xã Na Rì thành phố Bắc Kạn
*
Email
*
Bản in

Sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào giải quyết thủ tục hành chính.


Cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng trung tâm của Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được coi là một vào những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển khiếp tế – xã hội. Đi đôi với quá trình cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, giảm mạnh, bãi bỏ những tủ tục hành chính khiến phiền hà đến người dân, doanh nghiệp, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được triển khai và được coi như là giải pháp trong đổi mới phương thức làm việc của các ban ngành hành chính nhà nước, tạo cơ sở đến quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát của nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với việc thực xây đắp vụ, bảo đảm mang đến việc thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và qua đó, nâng cấp trách nhiệm giải quyết công việc của các ban ngành hành chính nhà nước. Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua khảo sát thực tế mang lại thấy một số, bộ, ngành, địa phương đã chủ động chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết các thủ tục đến cá nhân và tổ chức thông thoáng, thuận tiện, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Mặc dù nhiên, qua triển khai thực tế, có một số vấn đề còn hạn chế, cụ thể như sau:

*
 

Hình ảnh người dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (Nguồn: Internet)

Về việc giải quyết các TTHC theo cơ chế liên thông: Thực tiễn hiện nay đến thấy, việc thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính còn khó khăn, đặc biệt là liên thông giữa cơ sở hành chính ở địa phương với các cơ sở trung ương. Mặt cạnh đó, mối quan tiền hệ làm việc giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các cơ quan chuyên môn còn không dược quy định cụ thể dẫn đến kết quả phối hợp ko cao.

Về các điều kiện bảo đảm đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Các quy định của pháp luật cũng như văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ tin tức trong cơ quan nhà nước, về giao dịch điện tử bên trên môi trường mạng…đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Mặc dù nhiên, kết quả ứng dụng công nghệ tin tức vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, chưa thực sự mang lại thuận lợi mang lại tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC cũng như không được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Cụ thể, sự đầu tư, trang bị về công nghệ tin tức thiếu đồng bộ, ko tính đến các giải pháp tổng thể ở các cấp đã tạo ra sự chồng chéo, lãng phí. Các phần mềm của trung ương xây dựng và triển khai thường ko tận dụng được dữ liệu sẵn có của địa phương. Mỗi địa phương có một phần mềm riêng rẽ để tiếp nhận, giải quyết TTHC, thậm chí vào một 1-1 vị cấp tỉnh cũng có nhiều phần mềm khác nhau để thực hiện. Các phần mềm này không kết nối, không phân tách sẻ dữ liệu được với nhau dẫn đến việc chỉ có thể theo dõi hồ sơ tại từng cấp hành chính mà không theo dõi được diễn biến, quy trình của hồ sơ vào các thủ tục liên thông nhiều cấp hành chính. Đồng thời, bởi vì sự cắt khúc về thông tin, các quy trình giải quyết không được ghi nhận đầy đủ yêu cầu việc kiểm soát giải quyết TTHC ko hiệu quả, các tin tức giải quyết ko minh bạch, người dân ko thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình.

Xem thêm: Làm Đậu Phụ Tứ Xuyên Lừng Danh Với 5 Bước Đơn Giản, Cách Làm Đậu Hũ Tứ Xuyên Đúng Chuẩn Ẩm Thực

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã xây dựng các phần mềm giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tuy nhiên, trên thực tế, việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức vẫn mang tính thủ công vày sự trao đổi dữ liệu nội bộ giữa các ban ngành nhà nước với nhau chủ yếu vẫn qua thư điện tử hoặc trải qua văn bản, giấy tờ. Ngoài ra, người dân hiện vẫn còn trung tâm lý thích thực hiện bằng nhỏ đường thủ công, không quen với việc thực hiện các thủ tục trực tuyến. Vị vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC trải qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn rất thấp, một số địa điểm có cung cấp tuy thế không phát sinh giao dịch.

Điều kiện cơ sở vật chất, mức độ trang bị công nghệ thông tin của nhiều địa phương, đặc biệt là các huyện, xã miền núi, hải đảo và vùng sâu vùng xa chưa đáp ứng yêu thương cầu, đa số các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không được trang bị đầy đủ hoặc các trang thiết bị đã cũ, lạc hậu không bảo đảm chất lượng công việc. Đối với những địa điểm đã được trang bị, việc ứng dụng công nghệ tin tức không thống nhất để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết TTHC mang đến cá nhân, tổ chức. Đồng thời, nhìn chung nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức vào việc sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ tin tức còn nhiều hạn chế.

*
 

Toàn cảnh hội thảo (Nguồn: Internet)

Với chủ trương chuyển từ Chính phủ quản lý lịch sự Chính phủ kiến tạo và phục vụ, quan lại điểm chủ đạo trong xây dựng Nghị định này là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung trung tâm phục vụ, trải qua việc đẩy mạnh chất lượng hướng dẫn về thủ tục hành chính. Theo đó, việc xây dựng Nghị định không chỉ dừng lại ở nâng cấp, hoàn thiện các quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg mà còn bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các ban ngành hành chính Nhà nước từ tw đến địa phương, khắc phục những hạn chế tồn tại, tạo cơ chế đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết công tác cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử để tăng tính công khai minh bạch.

Các đại biểu tham dự các buổi lễ hội thảo đánh giá và nhận định Nghị định được ban hành sẽ tạo ra cơ sở pháp luật đồng bộ, thống duy nhất để triển khai có kết quả việc xử lý thủ tục hành chính theo chính sách một cửa, một cửa liên thông tại cơ sở hành chủ yếu Nhà nước ở trung ương và địa phương; về phương pháp tiếp nhận, giải quyết, trả hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; về tổ chức triển khai và hoạt động của phần tử một cửa ngõ tại ban ngành hành chính nhà nước ở các cấp; về cổng thương mại & dịch vụ công tổ quốc và các hệ thống thông tin một cửa giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồm và cách thức bảo đảm, kiểm tra, nhận xét việc giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồm ở các cơ quan liêu hành chủ yếu Nhà nước. 

Có thể thấy rằng, việc xây dựng, ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ đảm bảo đến việc gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ quần chúng. # và định hướng chuyển trọng trung khu từ xây dựng thanh lịch hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế./.