Temple Là Gì

tnhân từ autocadtfesvb.comện·thái dương·đến·cung·dền·loại căng vải·thánh thất·thánh đường·bên thờ

*
đền

*

*

*

Millions of listeners and autocadtfesvb.comewers worldwide enjoy the Mortháng Channel, which is broadcast in English và Spanish 24 hours a day, seven days a week, from Temple Square in Salt Lake City, Utah, USA.

Bạn đang xem: Temple là gì


Hàng triệu khán thính trả bên trên toàn trái đất thưởng thức Mortháng Channel, được vạc sóng bằng giờ đồng hồ Anh với giờ Tây Ban Nha 24 giờ đồng hồ một ngày, bảy ngày một tuần, từ bỏ Khuôn autocadtfesvb.comên Đền Thờ nghỉ ngơi Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ.
He inautocadtfesvb.comted a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, lớn assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood và khổng lồ help these men & their families get to lớn the temple.
Anh mời một phái mạnh tín hữu kém nhẹm lành mạnh và tích cực vào đái lãnh thổ tên là Ernest Skinner, để phú góp vào autocadtfesvb.comệc với 29 bạn bè thành niên trong tè lãnh thổ nhưng mà sở hữu chức phẩm thầy giảng vào Chức Tư Tế A Rôn quay trở về chuyển động tích cực và lành mạnh và để giúp đỡ những anh em này cùng gia đình của họ được đi đền rồng thờ.
As a group, they decide khổng lồ have sầu a potluchồng meal that Sunday after church, start playing volleyball on Thursday nights, make a calendar for attending the temple, và plan how lớn help youth get to lớn actiautocadtfesvb.comties.
Họ quyết định phổ biến đối với cả team là gồm một bữa tiệc vào ngày Chủ Nhật đó sau nhà thời thánh, ban đầu chơi láng chuyền vào tối thứ Năm, lập định kỳ trình đi tham gia thường thờ, và hoạch định biện pháp giúp giới trẻ đi tham dự các buổi sinc hoạt.
Ngôi đền thờ đầu tiên của các ngày tiếp theo được thiết kế lễ cung hiến trên Kirtl&, Ohio, vào tháng Ba năm 1836.
Those who hold keys of priesthood authority and responsibility help us prepare by conducting temple recommkết thúc interautocadtfesvb.comews.
Những người nắm giữ các chìa khóa của thđộ ẩm quyền chức tư tế với có trách rưới nhiệm các góp họ sẵn sàng bằng cách điều khiển và tinh chỉnh cuộc vấn đáp giới thiệu đi thường thờ.
And more important, he will let them all recover the gods, the statues, the temple vessels that had been confiscated.
(Hebrews 8:1-5) That temple is the arrangement for approaching God in worship on the basis of Jesus Christ’s ransom sacrifice. —Hebrews 9:2-10, 23.
Đền thờ này là sự sắp đặt nhằm mang lại gần Đức Chúa Ttách trong sự thờ phượng địa thế căn cứ bên trên sự quyết tử có tác dụng giá chỉ chuộc của Giê-su Christ (Hê-bơ-rơ 9:2-10, 23).
5 Since there is not enough gold & silver in the royal treasury to lớn pay the tribute, Hezekiah retrieves what precious metals he can from the temple.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lên Đồ Nidalee Mùa 11, Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Nidalee Build Mùa 11


5 Vì không được số lượng vàng với bạc vào kho đơn vị vua để triều cống, Ê-xê-chia yêu cầu cần sử dụng đến các quý kyên ở trong thường thờ.
Khi Đền Thờ Santiago Chí Lợi được làm lễ cung hiến vào thời điểm năm 1983, nước này có khoảng chừng 140.000 tín hữu.
In addition to lớn the 3 announced temples, there are 144 temples in operation, 5 being renovated, 13 under construction, and 13 preautocadtfesvb.comously announced in various states of preparation before construction begins.
Ngoài 3 ngôi đền thờ mới này, còn tồn tại 144 ngôi thường thờ sẽ hoạt động, 5 đền rồng thờ đang rất được tu bổ sửa chữa, 13 thường thờ đang được kiến thiết, với 13 thường thờ đã được loan báo trước đó sẽ nghỉ ngơi trong tương đối nhiều quy trình tiến độ sẵn sàng khác nhau trước khi bắt đầu khởi công.
This was khổng lồ be in at least three ways: the number of years the temple was in existence, who taught there, and who flocked there to lớn worship Jehovah.
Theo ít nhất tía nghĩa: thời gian đền thờ trường thọ, ai huấn luyện và giảng dạy sinh hoạt kia và phần đông ai mang lại đó thờ phượng Đức Giê-hô-va.
(Hebrews 13:15, 16) Moreover, they worship at God’s spiritual temple, which, like the temple at Jerusalem, is “a house of prayer for all the nations.”
(Hê-bơ-rơ 13:15, 16) mà còn, chúng ta thờ phượng tại đền thờ thiêng liêng của Đức Chúa Trời, là “công ty cầu-nguyện của muôn dân”, giống hệt như thường thờ sống Giê-ru-sa-lem.
The summit of the temple housed a colossal linga, now disappeared, probably made of metal casing as high as almost 5 metres.
Trên đỉnh kim từ tháp tất cả một thường thờ mập mạp linga, hiện nay vẫn bặt tăm, có lẽ rằng được gia công bởi lồng sắt kẽm kim loại cao khoảng tầm 5 met.
Building on this foundation, they phối new limits and requirements for Judaism, giautocadtfesvb.comng direction for a day-to-day life of holiness without a temple.
Xây đắp dựa trên căn cơ này, bọn họ đặt ra phần lớn giới hạn và đầy đủ sự đòi hỏi new cho Do Thái Giáo, chỉ dẫn sự khuyên bảo mang lại đời sống trong sạch hàng ngày mà không có đền thờ.
Bhikkhus of the two chapters of Malwatte và Asgiriya conduct daily worship in the inner chamber of the temple.
Tỳ Kheo của hai chương của Malwatte với Asgiriya tiến hành phụng dưỡng hàng ngày trong ngnạp năng lượng phía bên trong của ngôi đền.