THÔNG TƯ 42 ĐÁNH GIÁ NGOÀI

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 42/2012/TT-BGDĐT

thủ đô, ngày 23 mon 1một năm 2012

THÔNGTƯ

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲKIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ STại GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ STại GIÁO DỤC THƯỜNGXUYÊN

Căn cđọng Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 mon 6 năm2005; Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm2009;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng bốn thời điểm năm 2012 của nhà nước chính sách công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của bộ, ban ngành ngang bộ;

Căn uống cđọng Nghị định số 32/2008/NĐ-CPhường ngày 19mon 3 năm 2008 của Chính phủ nguyên lý tác dụng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi với cơcấu tổ chức của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của Chính phủ luật pháp chi tiết và chỉ dẫn thực hành một sốđiều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02mon 8 năm 2006 của Chính phủ điều khoản chi tiết và khuyên bảo thực hành một sốđiều của Luật Giáo dục;

Xét kiến nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí vàKiểm định quality dạy dỗ,

Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào sinh sản ban hànhThông tứ Quy định về tiêu chuẩn Reviews unique giáo dục cùng tiến trình, chukỳ chu chỉnh quality giáo dục các đại lý giáo dục rộng rãi, cơ sở giáo dụchay xuyên:

Điều 1.

Bạn đang xem: Thông tư 42 đánh giá ngoài

Banhành dĩ nhiên Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn chỉnh Review quality giáo dụcvới các bước, chu kỳ kiểm nghiệm quality dạy dỗ cửa hàng dạy dỗ phổ thông, cơssinh hoạt dạy dỗ tiếp tục.

Điều 2. Thôngbốn bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày 06 mon 01 năm 2013.

Điều 3. ChánhVăn uống chống, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định unique giáo dục, Thủ trưởngcác đơn vị có tương quan ở trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh giấc, thị thành trực thuộc Trung ương, người đứng đầu slàm việc giáo dục và giảng dạy chịutrách rưới nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận: - Văn uống chống Chính phủ; - Văn chống Quốc hội; - Ban Tulặng giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ của QH; - Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Như Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinc Hiển

QUYĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤTLƯỢNG GIÁO DỤC CƠ STại GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN(Ban hành kèm theo Thông bốn số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩnReviews chất lượng dạy dỗ, quy trình, chu kỳ luân hồi chu chỉnh unique giáo dụcđại lý giáo dục phổ biến và cửa hàng giáo dục hay xuyên; bao gồm: Quy địnhchung; tiêu chuẩn đánh giá unique dạy dỗ trường đái học tập, ngôi trường trunghọc, trung trung tâm dạy dỗ thường xuyên xuyên; quá trình cùng chu kỳ luân hồi chu chỉnh chất lượngdạy dỗ cơ sở giáo dục; tổ chức triển khai tiến hành.

2. Vnạp năng lượng bản này áp dụng đối với:

a) Trường tè học tập thuộc những loại hìnhtrong khối hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Trường trung học tập cơ sở; ngôi trường trung họcphổ thông; trường rộng lớn có khá nhiều cung cấp học; trường phổ quát dân tộc bản địa nội trúcung cấp huyện; ngôi trường rộng lớn dân tộc nội trú cấp cho tỉnh; ngôi trường rộng lớn dân tộcnội trú trực ở trong Bộ; trường càng nhiều dân tộc bản địa chào bán trú; trường siêng (sau đâyđiện thoại tư vấn bình thường là ngôi trường trung học) thuộc các loại hình vào khối hệ thống giáo dụcquốc dân;

c) Trung tâm giáo dục tiếp tục quận,thị trấn, thị xóm, thị trấn trực thuộc tỉnh; trung chổ chính giữa giáo dục liên tiếp tỉnh giấc,thành thị trực trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trung trọng điểm giáo dục thườngxuyên) vào khối hệ thống giáo dục quốc dân;

d) Tổ chức và cá thể tất cả liên quan.

Điều 2. Giải thích hợp từngữ

Trong văn bạn dạng này, một vài từ bỏ ngữ bên dưới đâyđược gọi nhỏng sau:

1. Tiêu chuẩn chỉnh Đánh Giá unique giáo dụclà các đề nghị so với đại lý dạy dỗ rộng lớn, cửa hàng giáo dục thường xuyên đểbảo đảm an toàn unique dạy dỗ. Mỗi tiêu chuẩn bao hàm những tiêu chuẩn nhận xét chấtlượng dạy dỗ được ký hiệu bằng các chữ số Ả - rập.

2. Tiêu chí nhận xét unique giáo dụclà đòi hỏi so với các đại lý dạy dỗ rộng rãi, cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ ngơi từngnội dung ví dụ của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn gồm các chỉ số Reviews chấtlượng dạy dỗ được ký hiệu bằng các chữ cái a, b, c.

3. Chỉ số đánh giá quality giáo dụclà kinh nghiệm so với cơ sở dạy dỗ phổ thông, các đại lý giáo dục liên tục sống từngngôn từ rõ ràng của mỗi tiêu chuẩn.

4. Kiểm định chất lượng dạy dỗ cơ sởdạy dỗ càng nhiều, cơ sở giáo dục liên tục là vận động review (baobao gồm từ bỏ Review với review ngoài) nhằm xác định mức độ cửa hàng dạy dỗ rộng rãi,đại lý giáo dục thường xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn reviews quality giáo dụccùng bài toán thừa nhận đại lý giáo dục phổ quát, đại lý dạy dỗ tiếp tục đạttiêu chuẩn unique dạy dỗ của cơ quan thống trị bên nước.

5. Tự Reviews của các đại lý giáo dục phổthông, cửa hàng dạy dỗ liên tiếp là hoạt động từ bỏ để mắt tới, bình chọn, đánhgiá bán của cửa hàng giáo dục rộng rãi, đại lý giáo dục liên tục theo tiêu chuẩnReviews chất lượng dạy dỗ vày Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành.

6. Đánh giá chỉ ngoại trừ cửa hàng dạy dỗ phổthông, cửa hàng dạy dỗ thường xuyên là vận động đánh giá của phòng ban quảnlý đơn vị nước nhằm mục tiêu xác định mức độ đã đạt được tiêu chuẩn đánh giá quality giáodục của cửa hàng dạy dỗ đa dạng, các đại lý giáo dục liên tục.

Điều 3. Mục đích kiểmđịnh quality giáo dục cửa hàng giáo dục diện tích lớn, cửa hàng giáo dục thường xuyên

Kiểm định quality giáo dục các đại lý giáo dụcrộng rãi, các đại lý dạy dỗ thường xuyên (dưới đây hotline thông thường là cửa hàng giáo dục)nhằm mục đích góp cơ sở giáo dục khẳng định cường độ đáp ứng nhu cầu phương châm giáo dục vào từngtiến trình, để xây dựng planer đổi mới quality giáo dục, nâng cao chấtlượng các vận động giáo dục; thông tin công khai với các cơ sở thống trị nhànước và xã hội về yếu tố hoàn cảnh quality của cơ sở giáo dục; nhằm phòng ban quản lí lýnhà nước nhận xét với thừa nhận các đại lý giáo dục đạt tiêu chuẩn unique giáodục.

Điều 4. Nguyên tắckiểm định quality dạy dỗ các đại lý giáo dục

1. Độc lập, rõ ràng, đúng luật pháp.

2. Trung thực, công khai minh bạch, rõ ràng.

Cmùi hương II

TIÊUCHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC, TRUNG TÂMGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mục 1. TIÊU CHUẨNĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Điều 5. Tiêu chuẩn1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy ở trong phòng trườngtheo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vàcác hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồngquản trị đối với trường bốn thục, hội đồng thi đua khen thưởng và cáchội đồng tư vấn khác);

b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam,Công đoàn, Đoàn tkhô cứng niên Cộng sản Hồ Chí Minch, Đội Thiếu niên tiềnphong Hồ Chí Minc, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minch và các tổ chức xã hộikhác;

c) Có các tổ trình độ chuyên môn và tổ văn phòng.

2. Lớp học, số học sinh, điểm ngôi trường theophương pháp của Điều lệ ngôi trường đái học tập.

a) Lớp học tập được tổ chức theo quy định;

b) Số học viên trong một tấm theo quy định;

c) Địa vị trí đặt trường, điểm ngôi trường theo quyđịnh.

3. Cơ cấu tổ chức cùng việc thực hiện nhiệm vụcủa các tổ trình độ chuyên môn, tổ văn phòng theo biện pháp trên Điều lệ trường tiểuhọc tập.

a) Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo quy định;

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổtheo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinch hoạt tổ theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theodụng cụ.

4. Chấp hành công ty trương, chính sách của Đảng,điều khoản của Nhà nước, sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp cho ủy Đảng, cơ quan ban ngành địaphương cùng phòng ban quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủtrong hoạt động của nhà trường.

a) Thực hiện những chỉ thị, nghị quyết của cấpủy Đảng, chấp hành sự thống trị hành bao gồm của tổ chức chính quyền địa phương thơm, sự chỉ đạovề chuyên môn, nhiệm vụ của ban ngành làm chủ giáo dục;

b) Thực hiện nay chế độ báo cáo định kỳ,báo cáo đột xuất theo quy định;

c) Đảm bảo Quy chế triển khai dân chủ trongbuổi giao lưu của bên trường.

5. Quản lý hành chủ yếu, thực hiện những phongtrào thi đua theo biện pháp.

a) Có đủ hồ sơ Giao hàng vận động dạy dỗ củanhà ngôi trường theo hiện tượng của Điều lệ trường tiểu học;

b) Lưu trữ không thiếu, công nghệ hồ sơ, văn uống bảntheo lý lẽ của Luật Lưu trữ;

c) Thực hiện các cuộc chuyển động, tổ chức vàduy trì trào lưu thi đua theo hướng dẫn của ngành với phương tiện của Nhà nước.

6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quảnlý cán bộ, cô giáo, nhân viên cấp dưới, học sinh và làm chủ tài chính, đất đai, cơ sởđồ gia dụng hóa học theo nguyên lý.

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý cáchoạt động giáo dục và quản lý học sinc theo lao lý của Điều lệ trườngđái học;

b) Thực hiện nay tuyển dụng, đề bạt, chỉ định,quản lý cán cỗ, gia sư với nhân viên theo chế độ của Luật Cán cỗ, côngchức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tè học và những biện pháp khác của phápluật;

c) Quản lý, áp dụng kết quả tài thiết yếu, đấtđai, cơ sở trang bị chất để Giao hàng những chuyển động dạy dỗ.

7. Đảm bảo an toàn trơ trọi từ bỏ, bình yên mang đến họcsinc với được cho cán bộ, cô giáo, nhân viên; chống phòng đấm đá bạo lực học tập đường, phòngchống dịch bệnh, phòng rời các nghiệt họa thiên tai, các tệ nàn làng mạc hội trongtrường.

a) Có phương án bảo đảm an toàn an ninh đơn côi trường đoản cú,phòng chống tai nạn thương tâm thương tích, cháy nổ, phòng tránh cđộc ác họa thiên tai,chống chống dịch bệnh lây lan, ngộ độc thực phẩm, chống rời những tệ nàn làng hội của nhàtrường;

b) Đảm bảo an ninh cho học sinh cùng mang đến cáncỗ, cô giáo, nhân viên cấp dưới trong bên trường;

c) Không có hiện tượng tẩy chay, vi phạm vềgiới, đấm đá bạo lực vào nhà ngôi trường.

Điều 6. Tiêu chuẩn 2:Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học tập sinh

1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởngtrong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

a) Hiệu trưởng bao gồm thời gian dạy học từ 4 nămtrlàm việc lên, phó hiệu trưởng từ hai năm trnghỉ ngơi lên (ko nhắc thời hạn tập sự);

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ bỏ loại hơi trởlên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

c) Được bồi dưỡng, đào tạo về chính trị vàquản lý dạy dỗ theo hiện tượng.

2. Số lượng, chuyên môn đào tạo và giảng dạy của giáo viêntheo nguyên lý của Điều lệ ngôi trường đái học.

a) Số lượng cùng cơ cấu tổ chức thầy giáo đảm bảo an toàn đểdạy những môn học đề xuất theo quy định;

b) Giáo viên dạy dỗ những môn: thể thao, âm thanh,mỹ thuật, ngoại ngữ, thầy giáo làm cho Tổng prúc trách Đội Thiếu niên chi phí phong HồChí Minc đảm bảo quy định;

c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn chỉnh 100%, trongkia trên chuẩn 20% trngơi nghỉ lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải hòn đảo cùng 40%trnghỉ ngơi lên so với những vùng không giống.

3. Kết quả đánh giá, xếp các loại cô giáo vàviệc bảo đảm những quyền của gia sư.

a) Xếp các loại tầm thường cuối năm học tập của giáo viênđạt 100% trường đoản cú loại vừa đủ trsinh hoạt lên, trong số đó tất cả tối thiểu một nửa xếp một số loại hơi trởlên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp thầy giáo đái học;

b) Số lượng thầy giáo đạt danh hiệu giáo viêndạy dỗ tốt cấp cho thị xã (quận, thị làng mạc, đô thị trực trực thuộc tỉnh) trsinh hoạt lên đạt ítđộc nhất vô nhị 5%;

c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theoquy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

4. Số lượng, unique cùng việc bảo vệ cácchính sách, chính sách đối với lực lượng nhân viên của nhà trường.

a) Số lượng nhân viên cấp dưới bảo đảm quy định;

b) Nhân viên kế tân oán, văn tlỗi, y tế, viênchức làm công tác làm việc thư viện, sản phẩm dạy dỗ học gồm trình độ chuyên môn trung cung cấp trngơi nghỉ lên theođúng chuyên môn; những nhân viên cấp dưới khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trícông việc;

c) Nhân viên tiến hành giỏi những nhiệm vụ đượcgiao với được đảm bảo các chế độ, chính sách theo mức sử dụng.

5. Học sinh ở trong phòng trường đáp ứng nhu cầu yêu thương cầutheo qui định của Điều lệ trường tiểu học tập với của quy định.

a) Đảm bảo khí cụ về tuổi học tập sinh;

b) Thực hiện không thiếu trách nhiệm của học sinh vàkhí cụ về các hành động học sinh không được làm;

c) Được bảo vệ những quyền theo công cụ.

Điều 7. Tiêu chuẩn3: Cơ sở vật chất với trang đồ vật dạy học

1. Khuôn viên, cổng trường, biển lớn ngôi trường,tường hoặc hàng rào bảo vệ, sảnh nghịch, bãi tập theo dụng cụ của Điều lệngôi trường tiểu học tập.

a) Diện tích khuôn viên cùng các trải đời vềxanh, sạch sẽ, đẹp nhất, thông thoáng bảo vệ quy định;

b) Có cổng, biển lớn thương hiệu trường, tường hoặc hàngrào bao quanh theo quy định;

c) Có Sảnh chơi, bến bãi tập theo hiện tượng.

2. Phòng học, bảng, bàn và ghế mang lại gia sư,học sinh.

a) Số lượng, quy cách, chất lượng cùng thiết bịở trong nhà học tập đảm bảo chế độ của Điều lệ ngôi trường tè học;

b) Kích thước, vật tư, kết cấu, mẫu mã,Màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo an toàn luật của Sở giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất, BộKhoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;

c) Kích thước, Màu sắc, cách treo của bảngtrong lớp học đảm bảo hình thức về vệ sinh trường học tập của Sở Y tế.

3. Kân hận chống, trang đồ vật vnạp năng lượng phòng phụcvụ công tác làm việc thống trị, dạy dỗ với học theo phương tiện của Điều lệ ngôi trường tè học tập.

a) Kân hận phòng Giao hàng tiếp thu kiến thức, kăn năn phònghành chính quản trị, khu công ty ăn, nhà nghỉ (nếu như có) bảo đảm an toàn quy định;

b) Có trang vật dụng y tế về tối tphát âm cùng tủthuốc với các phương thuốc thiết yếu đảm bảo an toàn quy định;

c) Có các loại trang bị văn uống phòng (máy tính, máyin) Giao hàng công tác làm việc thống trị với huấn luyện và đào tạo, máy tính nối mạng mạng internet phụcvụ các hoạt động giáo dục phục vụ yêu mong.

4. Công trình vệ sinch, công ty để xe cộ, hệthống ncầu sạch, hệ thống thải nước, lượm lặt rác rưởi đáp ứng yêu ước củahoạt động giáo dục.

a) Có dự án công trình lau chùi và vệ sinh riêng được cho cán bộ,giáo viên, nhân viên cấp dưới, học sinh, riêng biệt mang đến phái nam cùng bạn nữ, dễ dãi đến học tập sinhkhuyết tật (giả dụ có), địa chỉ cân xứng cùng với cảnh sắc ngôi trường học, bình an, thuậntiện, sạch sẽ;

b) Có bên để xe được cho cán bộ, giáo viên, nhânviên cùng học tập sinh;

c) Có mối cung cấp nước sạch mát đáp ứng nhu ước sửdụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hệ thống nước thải, thugom rác rưởi bảo đảm tận hưởng.

5. Thỏng viện phục vụ nhu mong nghiên cứu,học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh.

a) Thư viện đạt tiêu chuẩn tlỗi viện trườngdiện tích lớn theo khí cụ của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

b) Hoạt động của tlỗi viện đáp ứng nhu cầuphân tích, dạy dỗ học của cán cỗ, cô giáo, nhân viên và học sinh;

c) Bổ sung sách, báo và tài liệu thamkhảo hằng năm.

6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học vàhiệu quả sử dụng lắp thêm, đồ dùng dạy học.

a) Thiết bị dạy học buổi tối tphát âm ship hàng giảngdạy dỗ và học hành đảm bảo an toàn chế độ của Sở Giáo dục với Đào tạo;

b) Việc sử dụng thiết bị dạy dỗ học trongcác giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảobiện pháp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồcần sử dụng cùng máy dạy học mỗi năm.

Điều 8. Tiêu chuẩn4: Quan hệ thân nhà trường, gia đình và xã hội

1. Tổ chức cùng kết quả buổi giao lưu của Ban đạidiện bố mẹ học sinh.

a) Ban đại diện thay mặt phụ huynh học viên bao gồm tổ chức triển khai,trách nhiệm, quyền, trách nát nhiệm với hoạt động theo Điều lệ Ban thay mặt phụ huynh họcsinh;

b) Nhà trường chế tạo ra điều kiện dễ dàng nhằm Banthay mặt bố mẹ học sinh hoạt động;

c) Tổ chức các cuộc họp chu trình với đột xuấtthân đơn vị ngôi trường cùng với bố mẹ học viên, Ban thay mặt đại diện bố mẹ học sinh nhằm tiếp thụ ýloài kiến về công tác làm việc cai quản của nhà trường, các giải pháp dạy dỗ học sinh, giảiquyết những kiến nghị của bố mẹ học sinh, góp chủ ý đến hoạt động của Ban đạidiện bố mẹ học viên.

2. Nhà trường chủ động tđắm đuối mưu với cấp cho ủyĐảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương thơm đểhuy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

a) Chủ đụng tđê mê mưu đến cấp cho ủy Đảng, chínhquyền địa pmùi hương về kế hoạch với những phương án cụ thể để phát triển công ty trường;

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể,cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an ninh, lànhmạnh;

c) Huy cồn cùng áp dụng bao gồm công dụng các nguồnlực từ nguyện, theo phép tắc của các tổ chức, cá thể nhằm thiết kế các đại lý vậtchất; tăng lên phương tiện, sản phẩm công nghệ dạy học; khen thưởng trọn học viên học tập giỏi,học sinh có các kết quả xuất sắc đẹp khác với cung cấp học viên có hoàn cảnh khó khăn,học viên khuyết tật.

3. Nhà ngôi trường păn năn phù hợp với các tổ chứcđoàn thể của địa phương, huy động sự tđắm đuối gia của cộng đồng nhằm giáo dụctruyền thống lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc bản địa mang lại học sinh cùng triển khai kim chỉ nam, kếhoạch giáo dục.

a) Phối hận thích hợp kết quả với các tổ chức, đoànthể nhằm dạy dỗ học sinh về truyền thống lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hoá dân tộc;

b) Chăm sóc di tích lịch sử hào hùng, giải pháp mạng, côngtrình văn hóa; chăm lo mái ấm gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình bao gồm công vớinước, Mẹ toàn nước anh hùng làm việc địa phương;

c) Tuyên ổn truyền để tăng lên sự hiểu biếtvào cộng đồng về ngôn từ, cách thức với phương pháp Đánh Giá học viên tè học,sinh sản ĐK mang lại xã hội tham mê gia triển khai kim chỉ nam với kế hoạch giáo dục.

Điều 9. Tiêu chuẩn5: Hoạt động giáo dục với kết quả giáo dục

1. Thực hiện nay công tác dạy dỗ, kế hoạchdạy học của Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành, những quy định về trình độ chuyên môn của phòng ban quảnlý giáo dục địa phương.

a) Có kế hoạch vận động trình độ chuyên môn từng nămhọc tập, học kỳ, tháng, tuần;

b) Dạy đủ các môn học tập, đúng chương trình, kếhoạch, bảo đảm tận hưởng của chuẩn kỹ năng, kĩ năng, lựa chọn ngôn từ, thờilượng, cách thức, vẻ ngoài phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng học viên, đáp ứng nhu cầu khảnăng nhận thức với thử dùng phát triển bền vững trong ĐK thực tiễn của địaphương;

c) Thực hiện bồi dưỡng học sinh xuất sắc, phú đạohọc viên yếu đuối.

2. Các hoạt động không tính giờ đồng hồ lên lớp của nhàtrường.

a) Có công tác, planer tổ chức triển khai các hoạtcồn dạy dỗ ngoại trừ giờ đồng hồ lên lớp hằng năm;

b) Tổ chức các vận động giáo dục ngoại trừ giờlên lớp theo chiến lược cùng với những hình thức đa dạng và phong phú, phong phú và đa dạng và phù hợp với lứatuổi học sinh;

c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viêntđắm đuối gia các hoạt động ko kể tiếng lên lớp.

3. Tmê mệt gia tiến hành mục tiêu phổ biến giáodục tè học tập đúng tuổi của địa phương.

a) Ttê mê gia tiến hành kim chỉ nam phổ cậpgiáo dục tiểu học đúng lứa tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ nghỉ ngơi địaphương;

b) Tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dânchuyển trẻ mang đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;

c) Có những biện pháp hỗ trợ ttốt bao gồm trả cảnhđặc biệt quan trọng trở ngại, ttốt khuyết tật đến lớp.

4. Kết quả xếp nhiều loại dạy dỗ của học sinhthỏa mãn nhu cầu phương châm dạy dỗ.

a) Tỷ lệ học sinh xếp các loại mức độ vừa phải trsinh sống lênđạt ít nhất 90% so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 95% đốicùng với những vùng khác;

b) Tỷ lệ học viên xếp loại hơi đạt không nhiều nhất30% so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo với tối thiểu 40% đối với cácvùng khác;

c) Tỷ lệ học sinh xếp các loại tốt đạt không nhiều nhất10% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải hòn đảo và ít nhất 15% so với cácvùng khác.

5. Tổ chức các vận động chăm lo, giáo dụcthể chất, giáo dục ý thức đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên.

a) Có những vẻ ngoài cân xứng để giáo dục ýthức từ bỏ chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;

b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủngmang lại học viên theo quy định;

c) Học sinch lành mạnh và tích cực tđê mê gia các hoạtđộng bảo vệ môi trường xung quanh.

6. Hiệu trái hoạt động dạy dỗ của nhàngôi trường.

a) Tỷ lệ học viên lên lớp, hoàn thành chươngtrình tiểu học tập đạt từ 90% trlàm việc lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảovới từ 95% trlàm việc lên so với các vùng khác;

b) Tỷ lệ học viên đạt danh hiệu học sinhxuất sắc, học sinh tiên tiến và phát triển tự 35% trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa,hải đảo cùng trường đoản cú 1/2 trsống lên so với các vùng khác;

c) Có học sinch tsi gia các hội thi, giaolưu lại vày cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh) trở lên tổchức.

7. Giáo dục, rèn luyện tài năng sinh sống, chế tạo cơhội để học sinh tmê mệt gia vào quy trình học hành một phương pháp lành mạnh và tích cực, dữ thế chủ động,sáng tạo.

a) giáo dục và đào tạo, tập luyện các tài năng sinh sống phùhợp với độ tuổi học tập sinh;

b) Tạo thời cơ mang lại học sinh tsi gia vào quátrình học tập một biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo;

c) Học sinc học hỏi với từ bỏ làm cho đồ dùng họctập, dữ thế chủ động hỗ trợ cho nhau vào học hành.

Mục 2. TIÊU CHUẨNĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC

Điều 10. Tiêu chuẩn1: Tổ chức với cai quản bên trường

1. Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy trong phòng trường theocông cụ của Điều lệ ngôi trường trung học tập đại lý, trường trung học tập rộng rãi vàtrường thêm có rất nhiều cung cấp học tập (dưới đây call là Điều lệ trường trung học) vànhững công cụ của Sở Giáo dục với Đào tạo nên.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vànhững hội đồng (hội đồng ngôi trường so với ngôi trường công lập, hội đồng quản ngại trị đốivới ngôi trường bốn thục, hội đồng thi đua cùng khen ttận hưởng, hội đồng kỷ pháp luật, những hộiđồng hỗ trợ tư vấn khác);

b) Có tổ chức triển khai Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S, Côngđoàn, Đoàn tkhô nóng niên Cộng sản Sài Gòn, Đội Thiếu niên chi phí phong Hồ ChíMinc với các tổ chức triển khai làng hội khác;

c) Có các tổ trình độ với tổ văn phòng (tổGiáo vụ và Quản lý học viên, tổ Quản trị Đời sống và những phần tử không giống đối vớingôi trường chuyên biệt).

2. Lớp học, số học sinch, điểm trường theovẻ ngoài của Điều lệ ngôi trường tè học tập (nếu ngôi trường bao gồm cung cấp tè học) với Điều lệngôi trường trung học.

Xem thêm: Trung Tâm Mua Sắm Aeon Tân Phú Ở Đâu, Siêu Thị Nhật Bản Aeon Mall Tân Phú Ở Đâu

a) Lớp học được tổ chức theo quy định;

b) Số học sinh trong một tờ theo quy định;

c) Địa điểm của trường theo công cụ.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S, Công đoàn,Đoàn tkhô nóng niên Cộng sản HCM, Đội Thiếu niên chi phí phong HCM,những tổ chức làng mạc hội khác và các hội đồng hoạt động theo mức sử dụng của Điều lệtrường trung học cùng qui định của pháp luật.

a) Hoạt hễ đúng quy định;

b) Lãnh đạo, hỗ trợ tư vấn mang lại hiệu trưởng thực hiệntrọng trách ở trong trách nát nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ của mình;

c) Thực hiện nay rà soát, Đánh Giá những hoạt độngsau từng học kỳ.

4. Cơ cấu tổ chức triển khai cùng bài toán tiến hành nhiệm vụcủa các tổ trình độ, tổ Vnạp năng lượng chống (tổ Giáo vụ với Quản lý học sinh, tổ Quảntrị Đời sinh sống, các thành phần không giống đối với ngôi trường siêng biệt) theo luật pháp tạiĐiều lệ ngôi trường trung học.

a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;

b) Có kế hoạch hoạt động của tổ theotuần, tháng, học kỳ, năm học và sinc hoạt tổ theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theoluật.

5. Xây dựng chiến lược cải cách và phát triển nhà ngôi trường.

a) Chiến lược được xác minh rõ ràng bởi vănphiên bản, được cấp cho làm chủ trực tiếp phê phê duyệt, được công bố công khai dưới hìnhthức niêm yết tận nhà ngôi trường hoặc đăng download bên trên các phương tiện công bố đạibọn chúng của địa pmùi hương, trên website của sngơi nghỉ dạy dỗ và đào tạo, phòng giáo dụcvới giảng dạy hoặc website trong phòng trường (nếu như có);

b) Chiến lược cân xứng phương châm dạy dỗ củacung cấp học tập được vẻ ngoài tại Luật Giáo dục đào tạo, cùng với những nguồn lực trong phòng trường vàlý thuyết phát triển kinh tế tài chính - thôn hội của địa phương;

c) Rà rà soát, bổ sung cập nhật, điều chỉnh chiến lượccủa phòng trường tương xứng với định hướng trở nên tân tiến tài chính - xã hội của địaphương theo từng quy trình.

6. Chấp hành công ty trương, con đường lối của Đảng,chế độ, lao lý của Nhà nước, của địa pmùi hương với sự chỉ huy, lãnh đạo củaban ngành cai quản giáo dục những cấp; đảm bảo an toàn Quy chế tiến hành dân chủ vào hoạthễ của nhà ngôi trường.

a) Thực hiện các thông tư, quyết nghị của cấpủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành thiết yếu của cơ quan ban ngành địa phương, sự chỉ đạovề chuyên môn, nghiệp vụ của ban ngành quản lý giáo dục;

b) Thực hiện tại chế độ báo cáo định kỳ,báo cáo đột xuất theo quy định;

c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân công ty tronghoạt động của nhà ngôi trường.

7. Quản lý hành chủ yếu, thực hiện các phongtrào thi đua.

a) Có đầy đủ làm hồ sơ Giao hàng vận động dạy dỗ củanhà ngôi trường theo lao lý của Điều lệ ngôi trường trung học;

b) Lưu trữ tương đối đầy đủ, công nghệ hồ sơ, vnạp năng lượng bảntheo vẻ ngoài của Luật Lưu trữ;

c) Thực hiện các cuộc chuyển động, tổ chức vàbảo trì trào lưu thi đua theo hướng dẫn của ngành cùng qui định của Nhà nước.

8. Quản lý các hoạt động giáo dục, quảnlý cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên.

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý cáchoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học;

b) Quản lý vận động dạy dỗ thêm, học tập thêm theophương pháp của Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào sinh sản cùng các cấp bao gồm thđộ ẩm quyền;

c) Thực hiện tại tuyển chọn dụng, đề bạt, chỉ định,quản lý cán bộ, giáo viên với nhân viên theo hiện tượng của Luật Cán bộ, côngchức, Luật Viên chức, Luật Lao đụng, Điều lệ trường trung học tập cùng các quy địnhkhác của điều khoản.

9. Quản lý tài thiết yếu, gia tài ở trong nhà ngôi trường.

a) Có hệ thống các văn phiên bản biện pháp về quảnlý tài thiết yếu, gia sản và lưu trữ làm hồ sơ, hội chứng tự theo quy định;

b) Lập dự toán, tiến hành thu đưa ra, quyếttoán thù, thống kê, báo cáo tài thiết yếu, tài sản theo lý lẽ của Nhà nước;

c) Công khai tài thiết yếu, thực hiện công tác làm việc tựkiểm soát tài bao gồm theo cơ chế, chế tạo được quy chế chi tiêu nội cỗ.

10. Đảm bảo an ninh chưa có người yêu từ bỏ, bình yên đến họcsinc với được cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng phòng đấm đá bạo lực học con đường, phòngphòng dịch bệnh lây lan, chống tách các nghiệt họa thiên tai, các tệ nạn làng mạc hội trongtrường.

a) Có phương pháp bảo vệ an toàn trật từ bỏ,chống phòng tai nạn tmùi hương tích, cháy nổ, chống rời ccường bạo họa thiên tai,phòng phòng bệnh dịch lây lan, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh những tệ nàn xóm hội của nhàtrường;

b) Đảm bảo bình yên mang đến học viên với mang lại cánbộ, gia sư, nhân viên trong công ty trường;

c) Không bao gồm hiện tượng kỳ thị, vi phạm vềgiới, bạo lực trong đơn vị trường.

Điều 11. Tiêu chuẩn2: Cán bộ quản lý, gia sư, nhân viên cấp dưới và học tập sinh

1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệutrưởng vào quá trình triển knhị các hoạt động giáo dục.

a) Có số năm dạy dỗ học tập (không nói thời gian tậpsự) theo mức sử dụng của Điều lệ trường trung học;

b) Được Reviews hằng năm đạt trường đoản cú nhiều loại hơi trởlên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng ngôi trường trung học tập cơ sở, trường trung họcrộng lớn và ngôi trường rộng lớn có nhiều cấp cho học;

c) Được tu dưỡng, hướng dẫn về chủ yếu trị vàlàm chủ giáo dục theo nguyên lý.

2. Số lượng, trình độ chuyên môn huấn luyện và giảng dạy của giáo viêntheo phương tiện của Điều lệ ngôi trường tè học (ví như ngôi trường tất cả cấp cho đái học), Điều lệngôi trường trung học tập.

a) Số lượng với tổ chức cơ cấu cô giáo bảo vệ đểdạy những môn học buộc phải theo quy định;

b) Giáo viên có tác dụng công tác Đoàn tkhô giòn niênCộng sản TP HCM, tổng phú trách nát Đội Thiếu niên chi phí phong HCM,cô giáo làm công tác hỗ trợ tư vấn mang đến học sinh bảo đảm quy định;

c) Đạt trình độ chuyên môn chuẩn chỉnh và trên chuẩn chỉnh theo quyđịnh:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo:100% gia sư đạt chuyên môn chuẩn, trong số đó bên trên chuẩn ít nhất 25% đối vớingôi trường trung học cửa hàng, trường thêm có tương đối nhiều cung cấp học tập, ngôi trường phổ quát dântộc nội trú cung cấp thị trấn cùng trường nhiều dân tộc cung cấp trú (sau đây điện thoại tư vấn phổ biến làngôi trường trung học tập cơ sở), 10% so với ngôi trường trung học tập càng nhiều, ngôi trường phổthông dân tộc bản địa nội trú cấp thức giấc với trường đa dạng trực ở trong bộ, ngành (sauphía trên call bình thường là trường trung học tập phổ thông) và 30% so với ngôi trường chuyên;

- Các vùng khác: 100% gia sư đạt trình độchuẩn chỉnh, trong số đó bên trên chuẩn ít nhất 40% đối với ngôi trường trung học các đại lý, 15% đốicùng với ngôi trường trung học tập ít nhiều và 40% đối với ngôi trường chuyên.

3. Kết trái đánh giá, xếp các loại gia sư vàviệc bảo đảm các quyền của thầy giáo.

a) Xếp một số loại phổ biến thời điểm cuối năm học của giáo viênđạt từ bỏ nhiều loại vừa đủ trngơi nghỉ lên, trong các số đó bao gồm ít nhất 50% xếp các loại hơi trnghỉ ngơi lêntheo Quy định về Chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên tè học (ví như trường có cấp cho tiểuhọc), Chuẩn công việc và nghề nghiệp cô giáo trung học tập cửa hàng, thầy giáo trung học phổthông;

b) Có ít nhất 15% thầy giáo dạy dỗ giỏi cấpthị trấn (quận, thị xóm, thị thành trực nằm trong tỉnh) trsống lên so với trường trunghọc tập các đại lý với 10% giáo viên dạy dỗ tốt cấp tỉnh (đô thị trực nằm trong Trung ương)trngơi nghỉ lên đối với trường trung học phổ thông;

c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theoquy định của Điều lệ ngôi trường tè học tập (nếu như ngôi trường có cung cấp tiểu học), Điều lệtrường trung học với của lao lý.

4. Số lượng, chất lượng với vấn đề đảm bảo cácchế độ, chế độ đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

a) Số lượng nhân viên bảo vệ quy định;

b) Nhân viên kế toán, văn uống thỏng, y tế, viênchức làm công tác làm việc thỏng viện, vật dụng dạy học gồm trình độ chuyên môn trung cấp cho trsống lên theođúng siêng môn; những nhân viên không giống được tu dưỡng về nghiệp vụ theo vị trícông việc;

c) Nhân viên tiến hành giỏi những trọng trách đượcgiao cùng được đảm bảo các chế độ, chính sách theo cơ chế.

5. Học sinc trong phòng ngôi trường đáp ứng yêu cầutheo phương tiện của Điều lệ trường tè học tập (trường hợp ngôi trường bao gồm cấp cho đái học), Điều lệtrường trung học và của pháp luật.

a) Đảm bảo công cụ về tuổi học sinh;

b) Thực hiện vừa đủ trách nhiệm của học viên vàdụng cụ về các hành vi học sinh ko được làm;

c) Được bảo vệ các quyền theo hiện tượng.

Điều 12. Tiêu chuẩn3: Cửa hàng vật hóa học và trang sản phẩm dạy học

1. Khuôn viên, cổng trường, hải dương ngôi trường,tường hoặc hàng rào bảo vệ, Sảnh nghịch, bãi tập theo hình thức của Điều lệtrường trung học tập.

a) Diện tích khuôn viên và các hưởng thụ vềxanh, sạch, đẹp mắt, thoáng mát bảo đảm an toàn quy định;

b) Có cổng, biển lớn thương hiệu ngôi trường, tường hoặc hàngrào bảo phủ theo quy định;

c) Có sảnh nghịch, bến bãi tập theo quy định.

2. Phòng học, bảng, bàn và ghế cho gia sư,học sinh.

a) Số lượng, quy biện pháp, unique cùng thiết bịcủa phòng học tập, bảng vào lớp học tập đảm bảo luật của Điều lệ ngôi trường tiểu học(giả dụ trường gồm cung cấp đái học), Điều lệ ngôi trường trung học tập cùng chế độ về vệ sinhtrường học của Sở Y tế;

b) Kích thước, vật tư, kết cấu, kiểu dáng,màu sắc của bàn ghế học viên đảm bảo cơ chế của Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra, BộKhoa học tập cùng Công nghệ, Sở Y tế;

c) Phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn chỉnh theo quyđịnh.

3. Kân hận chống, trang đồ vật văn chống phụcvụ công tác quản lý, dạy cùng học theo vẻ ngoài của Điều lệ ngôi trường trung học.

a) Kăn năn chống phục vụ học hành, khối phòlĩnh vực chính - quản lí trị, quần thể công ty ăn, công ty ngủ (nếu có) bảo vệ quy định;

b) Có trang thứ y tế tối tđọc với tủdung dịch cùng với các phương thuốc rất cần thiết theo quy định;

c) Có các các loại máy văn uống chống (máy vi tính, máyin) giao hàng công tác cai quản và giảng dạy, máy tính nối mạng mạng internet phụcvụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu thương ước.

4. Công trình vệ sinch, công ty để xe cộ, hệthống nước sạch, hệ thống nước thải, lượm lặt rác rến phục vụ yêu thương mong củahoạt động giáo dục.

a) Có dự án công trình lau chùi và vệ sinh riêng cho cán cỗ,giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên, riêng rẽ đến phái nam cùng nữ, tiện lợi đến học sinhkhuyết tật (ví như có), vị trí phù hợp cùng với cảnh sắc ngôi trường học, bình an, thuậntiện, sạch mát sẽ;

b) Có nhà để xe cộ được cho cán bộ, giáo viên, nhânviên và học sinh;

c) Có nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sửdụng của cán cỗ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinc, khối hệ thống cung cấp nướcuống đạt tiêu chuẩn chỉnh, khối hệ thống nước thải, thu gom rác bảo đảm thử khám phá.

5. Tlỗi viện đáp ứng nhu ước nghiên cứu,học tập của cán cỗ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinc.

a) Thỏng viện đạt tiêu chuẩn thỏng viện trườngcàng nhiều theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo; được bổ sung sách, báovà tài liệu tđắm say khảo hằng năm;

b) Hoạt rượu cồn của tlỗi viện đáp ứng nhu cầu nhu cầunghiên cứu và phân tích, dạy dỗ học tập của cán bộ, thầy giáo, nhân viên cấp dưới với học sinh;

c) Hệ thống technology thông tin kết nốiinternet cùng website trong phòng ngôi trường thỏa mãn nhu cầu những hiểu biết dạy dỗ, học tập cùng quản lý nhàtrường.

6. Thiết bị dạy học, vật dụng dạy học vàtác dụng sử dụng đồ vật, đồ dùng dạy học.

a) Thiết bị dạy học về tối tgọi Ship hàng giảngdạy dỗ với tiếp thu kiến thức bảo đảm phương tiện của Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo;

b) Việc sử dụng thiết bị dạy dỗ học tập trongcác giờ lên lớp với tự làm một trong những đồ dùng dạy học của gia sư đảm bảocách thức của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

c) Kiểm kê, thay thế, upgrade, bổ sung cập nhật đồdùng cùng thứ dạy học mỗi năm.

Điều 13. Tiêu chuẩn4: Quan hệ giữa công ty trường, gia đình cùng xóm hội

1. Tổ chức và hiệu quả buổi giao lưu của Ban đạidiện cha mẹ học viên.

a) Ban đại diện phụ huynh học sinh gồm tổ chức,trọng trách, quyền, trách nát nhiệm với chuyển động theo Điều lệ Ban thay mặt đại diện phụ huynh họcsinh;

b) Nhà ngôi trường tạo điều kiện dễ ợt nhằm Banđại diện thay mặt phụ huynh học sinh hoạt động;

c) Tổ chức những cuộc họp chu kỳ và chợt xuấtthân bên trường với phụ huynh học viên, Ban đại diện thay mặt cha mẹ học sinh nhằm thu nhận ýkiến về công tác cai quản ở trong nhà ngôi trường, những phương án dạy dỗ học viên, giảiquyết những kiến nghị của bố mẹ học viên, góp chủ ý cho hoạt động của Ban đạidiện cha mẹ học sinh.

2. Nhà trường chủ động tsi mê mưu cùng với cung cấp ủyĐảng, cơ quan ban ngành và phối phù hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa pmùi hương đểhuy động nguồn lực xây dựng bên trường và môi trường giáo dục.

a) Chủ động tsi mưu đến cấp cho ủy Đảng, chínhquyền địa phương thơm về planer và các phương án rõ ràng để phát triển bên trường;

b) Phối hợp với các tổ chức, đoànthể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an ninh,lành mạnh;

c) Huy hễ cùng thực hiện có kết quả các nguồnlực từ nguyện, theo chính sách của các tổ chức, cá thể để kiến tạo cửa hàng vậtchất; tạo thêm phương tiện đi lại, sản phẩm công nghệ dạy dỗ học; khen ttận hưởng học viên học tập xuất sắc,học sinh bao gồm thành tựu xuất dung nhan khác với hỗ trợ học viên gồm hoàn cảnh trở ngại.

3. Nhà ngôi trường phối hợp với các tổ chứcđoàn thể của địa phương thơm, huy động sự ttê mê gia của cộng đồng nhằm giáo dụctruyền thống lịch sử lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc bản địa mang lại học viên và thực hiện kim chỉ nam, kếhoạch giáo dục.

a) Pân hận đúng theo công dụng với các tổ chức, đoànthể để giáo dục học viên về truyền thống lâu đời lịch sử, vnạp năng lượng hoá dân tộc;

b) Chăm sóc di tích lịch sử, giải pháp mạng, côngtrình văn uống hóa; chăm sóc mái ấm gia đình tmùi hương binh, liệt sĩ, gia đình bao gồm công vớinước, Mẹ nước ta hero ngơi nghỉ địa phương;

c) Tulặng truyền để tăng lên sự đọc biếttrong cộng đồng về văn bản, phương thức dạy học tập, tạo thành ĐK mang lại cùng đồngtmê say gia tiến hành kim chỉ nam và chiến lược dạy dỗ.

Điều 14. Tiêu chuẩn5: Hoạt hễ giáo dục cùng tác dụng giáo dục

1. Thực hiện lịch trình giáo dục, kế hoạchdạy dỗ học của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tác, những nguyên tắc về trình độ của cơ quan quảnlý dạy dỗ địa pmùi hương.

a) Có planer vận động chuyên môn từng nămhọc tập, học tập kỳ, tháng, tuần;

b) Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học tập,planer đào tạo và giảng dạy và học tập từng môn học tập theo quy định;

c) Rà soát, Review việc thực hiện kế hoạchnăm học, chiến lược huấn luyện cùng học tập hằng mon.

2. Đổi new phương thức dạy dỗ học nhằm mục đích khuyếnkhích sự siêng năng, tích cực, dữ thế chủ động, trí tuệ sáng tạo với ý thức vượt qua, rèn luyệntài năng từ học tập của học sinh.

a) Sử dụng phải chăng sách giáo khoa; liên hệthực tiễn lúc dạy học, dạy học tập tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thú kiếnthức cùng với tập luyện năng lực tứ duy mang đến học viên vào quy trình dạy học;

b) Ứng dụng phải chăng công nghệ lên tiếng trongdạy dỗ học tập, đổi mới khám nghiệm, review với chỉ dẫn học sinh biết từ bỏ Đánh Giá kếtquả học tập;

c) Hướng dẫn học viên học tập tích cực và lành mạnh, chủhễ, trí tuệ sáng tạo và biết vận dụng kỹ năng và kiến thức vào trong thực tiễn.

3. Thực hiện trọng trách phổ cập dạy dỗ củađịa pmùi hương.

a) Có chiến lược và xúc tiến triển khai côngtác thông dụng dạy dỗ theo trọng trách được tổ chức chính quyền địa pmùi hương, ban ngành quản ngại lýgiáo dục cấp cho bên trên giao;

b) Kết quả thực hiện phổ biến giáo dục đáp ứngvới nhiệm vụ được giao;

c) Kiểm tra, nhận xét công tác làm việc thịnh hành giáodục theo thời hạn để sở hữu biện pháp cách tân, nâng cấp kết quả công tác.

4. Thực hiện chuyển động tu dưỡng học tập sinhgiỏi, hỗ trợ học viên yếu, kỉm theo planer ở trong phòng ngôi trường cùng theo quy địnhcủa các cấp làm chủ giáo dục.

a) Khảo gần cạnh, phân một số loại học sinh giỏi, yếu ớt,kỉm và tất cả những biện pháp hỗ trợ học sinh vươn lên vào tiếp thu kiến thức tự đầu năm mới học;

b) Có những bề ngoài tổ chức tu dưỡng họcsinc xuất sắc, trợ giúp học viên yếu đuối, kém nhẹm phù hợp;

c) Rà rà soát, reviews nhằm cải tiến hoạt độngbồi dưỡng học viên giỏi, giúp đỡ học viên yếu, kém sau từng học tập kỳ.

5. Thực hiện tại câu chữ giáo dục địa phươngtheo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác.

a) Thực hiện giỏi câu chữ dạy dỗ địaphương, góp thêm phần tiến hành phương châm môn học tập và gắn lý luận cùng với thực tiễn;

b) Thực hiện nay khám nghiệm, Review các nội dunggiáo dục địa phương thơm theo quy định;

c) Rà soát, Reviews, update tài liệu, đềxuất kiểm soát và điều chỉnh ngôn từ giáo dục địa phương hằng năm.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống, âm nhạc,thể thao, khuyến nghị sự tham gia dữ thế chủ động, trường đoản cú giác của học sinh.

a) Phổ biến chuyển kỹ năng và kiến thức về một số trong những hoạt động vănhóa, văn nghệ, thể dục thể thao, một số trong những trò nghịch dân gian cho học sinh;

b) Tổ chức một vài vận động văn hóa, vănnghệ, thể thao, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoại trừ trường;

c) Tmê say gia Hội khỏe mạnh Phù Đổng, hội thi vănnghệ, thể dục, những vận động tiệc tùng, lễ hội dân gian bởi vì những cơ sở có thẩm quyền tổchức.

7. Giáo dục đào tạo, rèn luyện tài năng sống thông quacác hoạt động tiếp thu kiến thức, hoạt động tập thể và hoạt động dạy dỗ ngoài tiếng lênlớp mang đến học viên.

a) giáo dục và đào tạo các khả năng tiếp xúc, năng lực tựthừa nhận thức, tài năng ra quyết định, lưu ý đến cùng giải quyết vụ việc, năng lực đặt mụctiêu, kỹ năng ứng phó, khiên chế, năng lực hợp tác cùng làm việc theo đội mang lại họcsinh;

b) giáo dục và đào tạo, tập luyện tài năng sống, Cống hiến và làm việc cho họcsinh thông qua dạy dỗ ý thức chấp hành hiện tượng giao thông; bí quyết trường đoản cú chống, chốngtai nạn giao thông vận tải, mát nước và những tai nạn tmùi hương tích khác; thông qua việctiến hành các chế độ về cách xử sự gồm văn hóa truyền thống, cấu kết, thân ái, giúp đỡlẫn nhau;

c) Giáo dục cùng hỗ trợ tư vấn về sức khoẻ thể chất vàý thức, giáo dục về nam nữ, tình thân, hôn nhân gia đình, gia đình tương xứng với tâmsinc lý độ tuổi học viên.

8. Học sinch tmê mẩn gia giữ gìn lau chùi môitrường lớp học, nhà trường.

a) Có planer với lịch cắt cử học sinhtsay đắm gia những hoạt động bảo đảm, quan tâm, giữ lại gìn lau chùi môi trường thiên nhiên của nhàtrường;

b) Kết trái tmê mẩn gia hoạt động bảo đảm, chămsóc, giữ gìn dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh của học sinh đạt yêu cầu;

c) Hằng tuần, kiểm tra, Reviews việc thựchiện tại giữ gìn dọn dẹp và sắp xếp môi trường ở trong phòng trường.

9. Kết quả xếp nhiều loại học tập lực của học sinh hằngnăm đáp ứng phương châm giáo dục.

a) Tỷ lệ học sinh xếp một số loại vừa đủ trởlên:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạttối thiểu 85% so với trường trung học tập đại lý, 80% đối với trường trung học tập phổthông với 95% so với trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt tối thiểu 90% đối vớingôi trường trung học các đại lý, 85% đối với ngôi trường trung học tập phổ biến với 99% đối vớingôi trường chuyên;

b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng hải đảo: Đạttối thiểu 25% so với ngôi trường trung học cửa hàng, 15% đối với ngôi trường trung học phổthông cùng 60% so với trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt tối thiểu 30% đối vớingôi trường trung học tập cơ sở, 20% so với trường trung học thêm cùng 70% đối vớingôi trường chuyên;

c) Tỷ lệ học sinh xếp các loại giỏi:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng hải đảo: Đạtít nhất 2% so với trường trung học cơ sở và ngôi trường trung học phổ thông; 15%đối với trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt ít nhất 3% đối vớingôi trường trung học tập đại lý cùng trường trung học phổ thông; 20% đối với trườngchăm.

10. Kết trái xếp loại hạnh kiểm của học tập sinhhằng năm đáp ứng mục tiêu dạy dỗ.

a) Tỷ lệ học viên xếp các loại hơi, xuất sắc đạt ítnhất 90% so với ngôi trường trung học đại lý, ngôi trường trung học rộng lớn, 98% đốicùng với trường chuyên;

b) Tỷ lệ học sinh bị kỷ điều khoản buộc thôi học tập cóthời hạn không thực sự 1% so với trường trung học cửa hàng, trường trung học tập phổthông; không thật 0,2% đối với ngôi trường chuyên;

c) Không gồm học viên bị truy tìm cứu vãn trách nát nhiệmhình sự.

11. Kết trái chuyển động giáo dục nghề phổ thôngcùng vận động giáo dục hướng nghiệp cho học viên hằng năm.

a) Các ngành nghề phía nghiệp cho học sinhtương xứng với điều kiện phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của địa phương;

b) Tỷ lệ học viên tsay đắm gia học tập nghề:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạttối thiểu 70% bên trên toàn bô học sinh nằm trong đối tượng người tiêu dùng học tập nghề so với trường trunghọc tập cơ sở; 100% so với ngôi trường trung học rộng lớn và trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt tối thiểu 80% trên tổng sốhọc sinh ở trong đối tượng người dùng học tập nghề so với ngôi trường trung học cơ sở; 100% đối vớingôi trường trung học tập phổ quát và trường chuyên;

c) Kết trái xếp một số loại học tập nghề của học sinh:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa với hải đảo: Đạt80% một số loại trung bình trlàm việc lên so với ngôi trường trung học tập cơ sở, 90% so với trườngtrung học phổ quát cùng ngôi trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt 90% các loại vừa phải trởlên đối với ngôi trường trung học tập cửa hàng, 95% so với ngôi trường trung học diện tích lớn vàngôi trường chuyên.

12. Hiệu quả chuyển động dạy dỗ từng năm củabên trường.

a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, Tỷ Lệ giỏi nghiệpổn định hằng năm;

b) Tỷ lệ học sinh quăng quật học tập cùng lưu giữ ban:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa cùng hải đảo:Không vượt 3% học viên quăng quật học tập, không thật 5% học sinh lưu lại ban; trường chuyênkhông có học viên giữ ban cùng học sinh vứt học;

- Các vùng khác: Không quá 1% học viên bỏhọc tập, không thực sự 2% học sinh lưu giữ ban; ngôi trường siêng không có học viên giữ ban vàhọc viên vứt học;

c) Có học sinh tsi gia cùng đoạt giải trongcác hội thi, giao lưu đối với đái học, kỳ thi học sinh tuyệt cấp huyện(quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trung học cơ sởvới cung cấp tỉnh giấc (đô thị trực nằm trong Trung ương) trlàm việc lên đối với trung học phổthông mỗi năm.

Mục 3. TIÊU CHUẨNĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 15. Tiêu chuẩn1: Công tác quản lý

1. Xây dựng chiến lược cải tiến và phát triển trung tâm.

a) Chiến lược cải tiến và phát triển xác minh được mụctiêu toàn diện và tổng thể, mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện;

b) Chiến lược cải tiến và phát triển cân xứng cùng với cácnguồn lực của trung trung ương, với định hướng trở nên tân tiến kinh tế - làng mạc hội của địapmùi hương nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu học tập tiếp tục, học tập suốt thời gian sống của các tầng lớpnhân dân;

c) Chiến lược trở nên tân tiến được snghỉ ngơi dạy dỗ vàhuấn luyện và giảng dạy phê duyệt y và được công bố công khai dưới hiệ tượng niêm yết trên trungtrung tâm, đăng sở hữu bên trên các phương tiện lên tiếng đại bọn chúng tại địa phương thơm với trêntrang web của ssinh hoạt dạy dỗ với đào tạo và huấn luyện hoặc website của trung vai trung phong (ví như có).

2. Thực hiện tại công tác điều tra nhu yếu họctập của làng mạc hội nhằm thiết kế kế hoạch hoạt động.

a) Tổ chức khảo sát yêu cầu học tập của ngườidân bên trên địa bàn;

b) Sử dụng kết quả điều tra nhằm chế tạo kếhoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu yêu cầu tiếp thu kiến thức của bạn dân;

c) Chủ rượu cồn ttê mê gia phát hành trào lưu họcliên tiếp, học tập suốt cả quảng đời cùng tạo ra làng hội học tập.

3. Thực hiện tại công tác làm việc thống trị chuyên môn theoluật của Bộ Giáo dục với Đào chế tạo.

a) Xây dựng chiến lược vận động theo tuần,tháng, học kỳ, năm học;

b) Có những giải pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánhgiá chỉ vấn đề thực hiện kế hoạch hoạt động; thực hiện làm chủ chuyên môn, kiểm tranội bộ theo quy định;

c) Quản lý làm hồ sơ, sổ sách theo công cụ vàtheo Luật Lưu trữ.

4. Quản lý cán cỗ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, họcviên theo luật pháp của quy định, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trungtrọng tâm.

a) Có planer xây đắp lực lượng cán bộ, giáoviên, nhân viên; tiến hành Việc tuyển chọn dụng, đề bạt, chỉ định theo quy định;

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ làm chủ cáncỗ, cô giáo, nhân viên cùng quản lý học tập viên;

c) Huy hễ buổi tối đa lực lượng gia sư sẵn cócủa địa phương cùng những người dân có kinh nghiệm, tận tâm tham mê gia đào tạo cáclịch trình đáp ứng tận hưởng fan học, cập nhật kiến thức, kỹ năng cùng chuyểngiao technology.

5. Thực hiện tại thống trị tài thiết yếu, gia tài theocác giải pháp của Nhà n?