Thông Tư Hướng Dẫn Luật Người Cao Tuổi

Tăng mức đưa ra quà tặng kèm chúc thọ, mừng thọ bạn cao tuổi

Đây là điểm mới của Thông tư 96/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí quan tâm sức khoẻ lúc đầu cho bạn cao tuổi tại chỗ cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn luật người cao tuổi


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 96/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 mon 10 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG tởm PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦUCHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ TRÚ; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ; ƯU ĐÃI TÍN DỤNG VÀ BIỂUDƯƠNG, KHEN THƯỞNG NGƯỜI CAO TUỔI

Căn cứ Luật bạn cao tuổi ngày 23 mon 11năm 2009;

Căn cứ Luật túi tiền nhà nước ngày 25 tháng6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14tháng 01 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành một sốđiều của Luật bạn cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của LuậtNgân sách công ty nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tài chủ yếu hànhchính sự nghiệp;

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông bốn quyđịnh thống trị và áp dụng kinh phí chăm lo sức khoẻ ban sơ cho người cao tuổi tạinơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng thanh toán và biểu dương, tán dương ngườicao tuổi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này quy định cai quản và sử dụng kinh phí chăm lo sức khoẻ banđầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng thanh toán và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan, solo vị, tổ chức đượcgiao nhiệm vụ triển khai các chính sách chămsóc mức độ khoẻ thuở đầu cho bạn caotuổi tại vị trí cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu tiên tín dụng và biểu dương,khen thưởng tín đồ cao tuổi;

b)Người cao tuổi là công dân việt nam từ đầy đủ 60 tuổi trở lên theo biện pháp tại Điều 2 Luật fan cao tuổi.

Điều 2. Nguồn kinh phí đầu tư thực hiện

1.Ngân sách địa phương bảo đảm kinh mức giá thực hiện chăm lo sức khoẻ ban sơ chongười cao tuổi tại khu vực cư trú; ngân sách đầu tư chúc thọ, mừng thọ fan cao tuổi vàkinh giá tiền biểu dương, khen thưởng người cao tuổi tất cả thành tích xuất nhan sắc theo quyđịnh hiện hành về phân cấp giá cả nhà nước.

2.Kinh giá tiền thực hiện cơ chế tín dụng chiết khấu từ nguồn chi phí tín dụng khuyến mãi củaNgân hàng chế độ xã hội (bao gồm cả mối cung cấp vốn túi tiền địa phương ủy thácqua Ngân hàng chính sách xã hội).

3.Nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4.Các thu nhập hợp pháp không giống theo hình thức của pháp luật.

Điều 3. Văn bản và nấc chi

1.Chăm sóc sức khoẻ ban sơ cho người cao tuổi tại chỗ cư trú

Trạmy tế xã, phường, thị xã (sau đây gọi là trạm y tế xã) có trọng trách chăm sócsức khoẻ lúc đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, được giá cả địa phương bảođảm ngân sách đầu tư để đưa ra cho các chuyển động sau:

a)Chi tuyên truyền, thịnh hành kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khoẻ; hướng dẫnngười cao tuổi khả năng phòng bệnh, chữa bệnh dịch và tự quan tâm sức khoẻ:

-Chi tải tài liệu, sách, báo liên quan đến chăm sóc sức khoẻ fan cao tuổi. Mức bỏ ra theo thực tế phát sinh trên cơ sở dự toán được cấp gồm thẩm quyềnphê duyệt;

-Chi tổ chức những buổi tuyên truyền tại trạm y tế xã, tổ chức triển khai tuyên truyền giữ độngđến những thôn, bạn dạng đối với xóm miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới,hải đảo:

+ Bồidưỡng báo cáo viên: thực hiện theo quy định tại Thông bốn số 36/2018/TT-BTC ngày30 tháng 03 năm 2018 của cục Tài bao gồm quy định câu hỏi lập dự toán, thống trị và sửdụng ngân sách đầu tư từ chi tiêu nhà nước giành riêng cho công tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ,công chức;

+Chi nước uống, hoa quả, bánh kẹo cho tất cả những người tham dự. Mức chi theo phép tắc hiệnhành về chế độ công tác phí, cơ chế hội nghị;

+ chi thuê hội trường, phông, bạt,bàn ghế, thứ loa đài và những khoản chi cần thiết khác (nếu có). Nút chitheo thực tế phát sinh, tương xứng với dự toán được cấp gồm thẩm quyền giao;

+ media trên phương tiệntruyền thanh của xã: 80.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ; 100.000 đồng/tin,bài tự 600 từ trở lên. Tu dưỡng phát thanh viên 25.000 đồng/lần phát trực tiếp;

+ Chi công tác làm việc phí mang lại cán cỗ trạmy tế làng đi tuyên truyền giữ động: tiến hành theo dụng cụ hiện hành về chế độcông tác phí, chính sách hội nghị;

b)Chi lập làm hồ sơ theo dõi, cai quản sức khoẻ tín đồ cao tuổi

Chi văn phòng phẩm, in hồ nước sơ,mua sổ sách, trang thiết bị giao hàng việc theo dõi, quản lý hồ sơ mức độ khoẻ ngườicao tuổi. Nấc chi thanh toán theo thực tế phát sinh bên trên cơ sở dự toán được cấpcó thẩm quyền phê duyệt;

c) chi tổchức soát sổ sức khoẻ định kỳ cho tất cả những người cao tuổi

- Trạm y tế xã lập kế hoạch,phối phù hợp với cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khoẻ địnhkỳ cho những người cao tuổi trên địa phương theo hướng dẫn trình độ chuyên môn của bộ Y tế.Kinh phí tiến hành các đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi vì ngânsách địa phương bảo đảm an toàn trong dự trù hàng năm của cơ quan, đơn vị được giaonhiệm vụ đánh giá sức khoẻ cho người cao tuổi theo phân cấp về chuyên môn y tếvà phân cấp chi phí của địa phương;

- căn cứ vào hướng dẫn kiểmtra sức khoẻ định kỳ của cục Y tế, nút thu thương mại dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh dịch theo luật hiện hành của địa phương vàquy mô đợt bình chọn sức khoẻ; cơ quan, đơn vị được giao trọng trách kiểm tra sứckhoẻ định kỳ cho tất cả những người cao tuổi lập danh sách người cao tuổi khám sức khỏe địnhkỳ giữ hộ cơ quan có thẩm quyền phê coi ngó làm căn cứ lập dự toán trong dự toán chithường xuyên thường niên của cơ quan, đơn vị chức năng mình để tổ chức triển khai thực hiện;

d) Trạm y tế buôn bản cử cán cỗ y tế mang lại khám bệnh, chữa bệnh dịch tại nơi cư trúcho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nguy kịch và tất cả trách nhiệm:

- Hỗ trợchi phí tổn đi lại từ trạm y tế xã cho nơi nghỉ ngơi của tín đồ caotuổi (đi cùng về) cho cán cỗ y tế xã mang lại khám bệnh, trị bệnh cho tất cả những người cao tuổicô đơn, bị bệnh nặng không thể đến cửa hàng khám bệnh, chữa dịch (ngoài tiền công tác phí theo quy định hiện hành). Mức hỗ trợ tối đa 5.000đồng/km đối với vùng tởm tếxã hội khó khăn, đặc biệt quan trọng khó khăn theo những Quyết định của Thủ tướng bao gồm phủ; về tối đa 3.000 đồng/kmđối với những vùng còn lại;

- Hỗ trợ giá cả khám bệnh, chữabệnh tại chỗ cư trú cho những người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nguy kịch có yếu tố hoàn cảnh khókhăn. Mức cung cấp tối đa bằng mức khám, chữa bệnh bảo đảm y tế tại con đường xã;

đ) Uỷ ban quần chúng xã, phường,thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại mang đến cán cỗ y tế và tín đồ cao tuổicô đơn, bị bệnh nặng tới đại lý khám bệnh, chữa bệnh theo ý kiến đề xuất của trạm y tếxã. Mức cung ứng theo giá chỉ vé phương tiện vận tải đường bộ hành kháchcông cộng hoặc giá chỉ thuê thực tiễn phươngtiện vận chuyển (trường hợp không có phương một thể vận tảihành khách hàng công cộng). Ngôi trường hợp gia đình ngườicao tuổi từ túc phương tiện đi lại vận chuyển, mức cung ứng bằng 0,2 lít xăng/km tínhtheo khoảng cách địa giới hành chính và giá bán xăng tại thời điểm vận chuyển.

2. Chúc thọ, mừng thọ bạn cao tuổi

a) mức quà khuyến mãi chúc thọ, mừng thọngười cao tuổi

- fan cao tuổi thọ 100 tuổi được quản trị nước cộng hoà xã hội nhà nghĩa việt nam chúc thọvà tặng quà gồm 5 mét vải lụa cùng 700.000 đồng xu tiền mặt;

- fan cao tuổi lâu 90 tuổi được chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, tp trực ở trong Trungương chúc thọ và tặng kèm quà tất cả hiện đồ trị giá bán 150.000 đồng cùng 500.000 đồng tiềnmặt;

Mức chi nêu trên là mức buổi tối thiểu.Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồngnhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương có thể xem xét, ra quyết định mứcchi cao hơn mức pháp luật tại Thông tứ này; đồng thời xem xét, đưa ra quyết định theothẩm quyền nấc quà tặng kèm người cao tuổi độ tuổi 70, 75, 80, 85, 95tuổi với trên 100 tuổi trên cơ sở khuyến nghị của Ủy bannhân dân cấp tỉnh;

b) Nguồn tởm phí

Kinhphí chúc lâu và tặng quà tín đồ cao tuổi thọ 100 tuổi với 90 tuổi bố trí trong dự trù chi liên tục hàng năm của Sở Lao động – Thươngbinh cùng Xã hội (cơ quan sở tại của Ban công tác người cao tuổi cung cấp tỉnh).Kinh phí khuyến mãi quà tín đồ cao tuổi độ tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự trù chi liên tục hàng năm của cơquan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ khuyến mãi quà cho người cao tuổi theo phân cấp của địaphương;

c) câu chữ và mức chi tổ chức chúc thọ, mừngthọ bạn cao tuổi

Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn có trọng trách phối hợp với Hội fan cao tuổitại địa phương và mái ấm gia đình của tín đồ cao tuổi tổ chức triển khai chúc thọ, mừng lâu chongười cao tuổi bảo đảm an toàn trang trọng, máu kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá,phong tục, tập tiệm của địa phương; đảm bảo an toàn kinh chi phí để chi cho những hoạt độngsau:

-Chi in dán hoặc tải “Giấy mừng thọ”,“Thiếp chúc thọ”, làm khung “Giấy mừng thọ”, “Thiếp chúc thọ”;

- chi nước uống, hoa quả, bánh kẹo.Mức bỏ ra 20.000 đồng/ngườitham dự;

- đưa ra thuê hộitrường, phông, bạt, bàn ghế, thứ loa đài và các khoảnchi cần thiết khác (nếu có). Mức đưa ra theothực tế vạc sinh, phù hợp với dự trù được cấp bao gồm thẩmquyền giao.

Xem thêm: Thiên Thu Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Thiên Thu Là Gì

3. Ưu đãi về vốn tín dụng đối vớingười cao tuổi trực tiếp cung cấp kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo

a)Trường hợp người cao tuổi là fan nghèo hoặc những đối tượngchính sách khác theo lý lẽ của địa phương trực tiếp tiếp tế kinh doanh,tăng thu nhập, sút nghèo: nguồn ngân sách cho vay chiết khấu từ nguồn vốn chi phí địa phương theo lao lý tại Thông tứ số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của cục Tài bao gồm quy định về làm chủ và sử dụngnguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng cơ chế Xã hội để chovay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mức mang đến vay, thời hạncho vay, lãi suất vay cho vay, quytrình, giấy tờ thủ tục cho vay, đảm bảo tiền vay mượn (nếu có) thực hiện theo quy định của Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh về làm chủ và thực hiện nguồn vốn giá cả địa phương ủythác qua Ngân hàng chế độ Xã hội;

b)Trường hợp tín đồ cao tuổi trực tiếp thêm vào kinh doanh, tăng thu nhập, giảmnghèo thuộc đối tượng người tiêu dùng cho vay tự Quỹ nước nhà về câu hỏi làm: nguồn ngân sách cho vay tự Quỹ quốc gia về việc tuân theo kế hoạch hàngnăm của địa phương. Nguyên tắc, nút vay, thời hạn vay, lãi vay vay, điều kiệnđảm bảo chi phí vay; quy trình, giấy tờ thủ tục vay vốn tiến hành theo qui định tại Chương V Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của chính phủ nước nhà quy định về chính sách hỗ trợ tạo câu hỏi làm với Quỹ tổ quốc về việc làm.

4. Bỏ ra biểu dương, khen thưởng bạn cao tuổicó thành tựu xuất sắc

a)Hình thức khen thưởng với mức tiền thưởng triển khai theo dụng cụ của luật Thiđua khen thưởng và các văn phiên bản hướng dẫn Luật;

b)Kinh phí bỏ ra biểu dương, khen thưởng tín đồ cao tuổi tất cả thành tích xuất sắc đẹp đượcsử dụng tự quỹ thi đua khen thưởng của những cấp ngân sách, của cơ quan, đơn vị theo phân cấp quy định tại các Điều 65, Điều66, Điều 67 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 mon 7 năm 2017 của chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của luật Thi đuakhen thưởng.

Điều 4. Trọng trách của Hội fan cao tuổi các cấp

1. HộiNgười cao tuổi các cấp giám sát việc triển khai công tác quan tâm sức khoẻ ban đầucho fan cao tuổi trực thuộc địa phương mình quản lý; bao gồm trách nhiệm hỗ trợ thôngtin về bạn cao tuổi cùng phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị xã trong việctriển khai thực hiện.

2. HộiNgười cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc tw có nhiệm vụ lập danhsách người cao tuổi lâu 90 tuổi với thọ 100 tuổi gởi SởLao đụng – yêu mến binh cùng Xã hội nhằm lập dự trù chi chúc thọ, mừng thọ đảm bảođúng đối tượng người dùng và định nút quy định; phối hợp với Sở Lao đụng – yêu quý binh vàXã hội tổ chức triển khai triển khai kế hoạch chúc thọ, mừng lâu theo quy định.

3. Hội bạn cao tuổi tại địaphương phối phù hợp với cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ tặng ngay quà mang lại ngườicao tuổi nghỉ ngơi địa phương, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vàgia đình fan cao tuổi tổ chức triển khai chúc thọ, mừng thọ cho những người cao tuổi ởtuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong cácngày: ngày fan cao tuổi Việt Nam, ngày nước ngoài người cao tuổi, tết nguyênđán, sinh nhật fan cao tuổi.

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinhphí âu yếm sức khoẻ thuở đầu cho bạn cao tuổi tại địa điểm cư trú; chúc thọ, mừngthọ; khen thưởng tín đồ cao tuổi

Công tác lập dự toán, chấp hành dựtoán cùng quyết toán gớm phí thực hiện công tác quan tâm sức khoẻ thuở đầu cho bạn cao tuổi tại địa điểm cư trú, chúc thọ, mừng thọ,khen thưởng tín đồ cao tuổi được tiến hành theo phương tiện của hiện tượng Ngânsách đơn vị nước, nguyên tắc Kế toán và các văn phiên bản hướng dẫn hiện tại hành.

Điều 6. Điềukhoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2019 và sửa chữa Thông bốn số 21/2011/TT-BTC ngày28 tháng 02 năm 2011 của cục Tài chủ yếu quy định việc quản lý và thực hiện kinh phíchăm sóc mức độ khỏe ban sơ cho fan cao tuổi tại chỗ cư trú, chúc thọ, mừng thọvà biểu dương, khen thưởng tín đồ cao tuổi.

2. Ngôi trường hợp những văn bản quy phạmpháp nguyên tắc trích dẫn tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằngvăn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thaythế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về bộ Tài chủ yếu để ngã sung, sửa đổi./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư TW Đảng; - Thủ tướng chủ yếu phủ, những Phó TTCP; - VP TW Đảng và các ban của Đảng; - VP Quốc hội, VP chủ tịch nước, VP thiết yếu phủ; - VPBCĐ TW về PC tham nhũng; - Uỷ ban giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - Toà án dân chúng TC, - Viện Kiểm liền kề nhân dân TC; - kiểm toán NN, - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - cơ quan TW của các Hội, đoàn thể; - UBND, HĐND những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Sở TC, Sở LĐTBXH, KBNN các tỉnh TP trực nằm trong TW; - Cục kiểm tra văn phiên bản - bộ Tư pháp; - Công báo; - Cổng TTĐT chính phủ, bộ Tài chính; - các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu: VT, Vụ HCSN. (400b)