Thông tư hướng dẫn nghị định 17/2010

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TƯ PHÁP --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 23/2010/TT-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH đưa ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 3NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04tháng 3 năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về đấu giá tài sản;Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 mon 8 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Tư pháp;Bộ tứ pháp quy định chi tiết và phía dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CPngày 04 mon 3 năm 2010 của cơ quan chính phủ về chào bán đấu giá gia tài (sau đây hotline tắtlà Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) như sau:

Chương I

ĐÀOTẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ

Điều1. Khóa đào tạo nghề đấu giá

1. Khóa đào tạo và huấn luyện nghềđấu giá được tổ chức triển khai theo hiệ tượng đào tạo tập trung nhằm trang bị cho họcviên kiến thức pháp luật cơ bạn dạng về đấu giá tài sản, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, kỹnăng hành nghề buôn bán đấu giá, thông qua đó tiêu chuẩn hóa về chăm môn, nghiệp vụ, đạođức nghề nghiệp và công việc của đội ngũ đấu giá chỉ viên.

Cơ sở huấn luyện nghềđấu giá chỉ tổ chức các khóa đào tạo và giảng dạy nghề theo chu trình hoặc địa thế căn cứ theo nhu cầu đàotạo thực tế.

2. Học tập viên đăng kýtham dự khóa huấn luyện nghề theo thông tin chiêu sinh của cơ sở đào tạo và huấn luyện nghề đấugiá.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tưpháp phê để ý chương trình size của khóa giảng dạy nghề đấu giá. Thời gian đàotạo nghề là ba tháng, bao gồm thời gian huấn luyện tại cơ sở đào tạo và huấn luyện nghề và thờigian thực tập tại tổ chức triển khai bán đấu giá chăm nghiệp. Thời gian đào tạo ra tại cơsở đào tạo và giảng dạy gồm tất cả phần học triết lý và phần thực hành, trong các số đó phần thực hànhchiếm 1/2 tổng số huyết học.

Điều2. Cơ sở đào tạo và huấn luyện nghề đấu giá

1. Cơ sở huấn luyện nghềđấu giá theo luật pháp tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định số17/2010/NĐ-CP là học viện chuyên nghành Tư pháp trực thuộc cỗ Tư pháp.

2. Quyền hạn của cơsở đào tạo nghề đấu giá:

a) Chiêu sinh theođúng đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số17/2010/NĐ-CP;

b) Cấp chứng từ đàotạo nghề đấu giá cho học viên đáp ứng đủ điều kiện của khóa đào tạo và giảng dạy nghề;

c) Thu học phí củahọc viên nhằm mục đích bù đắp chi phí hợp lý của khóa giảng dạy nghề. Câu hỏi thu, thống trị vàsử dụng nguồn thu từ tiền học phí được thực hiện theo mức sử dụng của pháp luật.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 17/2010

3. Nhiệm vụ của cơsở giảng dạy nghề đấu giá:

a) desgin giáotrình giảng dạy cân xứng với chương trình khung của khóa đào tạo và giảng dạy nghề đấu giá;

b) bảo đảm an toàn cơ sở vậtchất, giảng viên tương xứng với bài bản khóa đào tạo nghề đấu giá;

c) báo cáo Bộ bốn phápvề nội dung chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy, list học viên,giảng viên tham gia đào tạo và huấn luyện chậm tốt nhất là mười ngày thao tác trước ngày mởkhóa đào tạo;

d) tổ chức triển khai việc thựctập với đánh giá công dụng thực tập của học viên;

đ) Gửi report kếtquả tổ chức khóa giảng dạy nghề đấu giá chỉ về cỗ Tư pháp trong tầm ba mươi ngày kểtừ ngày kết thúc khóa học.

Điều3. Giảm thời hạn đào chế tác nghề đấu giá

1. Những người cóbằng tốt nghiệp đại học ngành phương pháp theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều7 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được giảm thời gian đào tạo kiến thức và kỹ năng phápluật mà lại không vượt thừa 1/3 toàn bô tiết học của phần kiến thức pháp luậttrong chương trình huấn luyện và giảng dạy nghề đấu giá.

2. Cơ sở huấn luyện và giảng dạy nghềđấu giá triển khai việc giảm thời gian đào chế tác nghề đấu giá căn cứ vào quy địnhtại Thông tứ này, công tác của khóa huấn luyện và đào tạo nghề đấu giá và quy định đào tạocủa tổ chức mình.

Điều4. Thực tập nghề đấu giá

1. Cơ sở giảng dạy nghềđấu giá bao gồm trách nhiệm liên hệ với tổ chức bán đấu giá bài bản để tiếpnhận học viên thực tập, khuyên bảo viết report kết quả thật tập, review việcthực tập của học tập viên.

2. Trung vai trung phong dịch vụbán đấu giá chỉ tài sản, doanh nghiệp chào bán đấu giá tài sản nơi nhấn học viên thựctập có nhiệm vụ tạo đk cho học viên thực tập; được cho phép học viên thamdự các cuộc đấu giá chỉ tài sản; cử đấu giá viên có kinh nghiệm bán đấu giá tài sảnđể trả lời thực tập, giám sát và thừa nhận xét về quá trình thực tập của học viên.

3. Học viên thực tậpphải tuân hành nội quy, quy chế của tổ chức triển khai bán đấu giá gia tài nơi bản thân thựctập, triển khai các quá trình theo sự lý giải của đấu giá viên; dứt báocáo kết quả thực tập và nộp cho cơ sở đào tạo và huấn luyện nghề đấu giá.

ChươngII

ĐẤUGIÁ VIÊN

Điều5. Đăng ký list đấu giá chỉ viên

1. Tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp thực hiện đăng ký danh sách đấu giá bán viên và vấn đề thay đổi, bổsung list đấu giá bán viên của tổ chức mình trên Sở tứ pháp nơi tổ chức triển khai bán đấugiá gia tài đặt trụ sở chính; đk danh sách đấu giá chỉ viên, nuốm đổi, té sungđấu giá bán viên của đưa ra nhánh của doanh nghiệp bán đấu giá gia tài tại Sở bốn phápnơi để trụ sở của bỏ ra nhánh.

Hồ sơ đăng ký gồm mộtbộ sách vở sau đây:

a) Văn bạn dạng đề nghịcủa tổ chức triển khai bán đấu giá chăm nghiệp, kèm theo list đấu giá viên;

b) phiên bản sao triệu chứng chỉhành nghề đấu giá;

c) bản sao quyết địnhtuyển dụng, bổ nhiệm hoặc đúng theo đồng lao động.

2. Trong thời hạn nămngày làm việc kể từ ngày nhận thấy hồ sơ, Sở tư pháp ghi vào sổ theo dõi và quan sát vềviệc đk đấu giá bán viên, bửa sung, chuyển đổi đấu giá viên và thông tin bằng vănbản cho tổ chức triển khai bán đấu giá chuyên nghiệp.

Điều6. Thẻ đấu giá bán viên

1. Chủ tịch Trung tâmdịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá gia tài cấp Thẻ đấu giáviên cho đấu giá bán viên để sử dụng trong thời gian làm việc tại Trung tâm, doanhnghiệp theo mẫu mã số 08 phát hành kèm theo Thông bốn này và mẫu phôi Thẻ do bộ Tưpháp cung cấp.

2. Đấu giá bán viên phảiđeo Thẻ trong khi điều hành cuộc bán đấu giá tài sản.

Điều7. Tịch thu Chứng chỉ hành nghề đấu giá

1. Tín đồ bị thu hồiChứng chỉ hành nghề đấu giá bán khi không thao tác làm việc thường xuyên tại tổ chức bán đấugiá tài sản, ko còn vận động trong nghành nghề bán đấu giá gia sản theo quyđịnh tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CPlà ngôi trường hợp tín đồ đó không thuộc đối tượng được trả lương, trả công trongthời gian liên tiếp một năm tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá gia tài hoặc doanhnghiệp đấu giá tài sản.

2. Khi bao gồm đấu giáviên ở trong trường hợp bị tịch thu Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo pháp luật tại Điều 11 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, tổ chức bán đấu giá chỉ tàisản ko phân công đấu giá bán viên đó điều hành những cuộc bán đấu giá tài sản,thông báo ngay bởi văn bản cho Sở tứ pháp vị trí đặt trụ sở bao gồm của tổ chức triển khai bánđấu giá tài sản hoặc Sở bốn pháp nơi đặt trụ sở của bỏ ra nhánh, trong những số ấy nêu rõlý do người đó trực thuộc trường vừa lòng bị tịch thu Chứng chỉ đương nhiên các sách vở chứngminh (nếu có).

Trường thích hợp tổ chức,cá nhân khác phát hiện bạn có chứng từ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bịthu hồi chứng chỉ thì thông tin cho Sở tư pháp nơi đặt trụ sở của tổ chức bánđấu giá gia tài có người thuộc trường hòa hợp bị tịch thu Chứng chỉ. Sở tư pháp cótrách nhiệm thực hiện xem xét, xác minh để giải pháp xử lý theo thẩm quyền.

Chậm duy nhất là bảy ngàylàm việc kể từ ngày Sở tư pháp phân phát hiện bạn có chứng chỉ hành nghề đấu giáthuộc trường thích hợp bị tịch thu Chứng chỉ thì Sở tư pháp phải tất cả văn phiên bản đề nghị BộTư pháp tịch thu Chứng chỉ, kèm theo những giấy tờ chứng minh người đó thuộctrường hòa hợp bị thu hồi Chứng chỉ.

3. Vào thời hạnmười lăm ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận thấy văn bạn dạng đề nghị của Sở bốn pháp, Bộtrưởng bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá; đối vớitrường hợp phức hợp thì không thật ba mươi ngày. Trong trường hợp không được căncứ để thu hồi Chứng chỉ thì bộ Tư pháp thông tin bằng văn phiên bản cho cơ quan, tổchức, cá thể có liên quan.

Quyết định thu hồiChứng chỉ hành nghề đấu giá chỉ được gửi cho tất cả những người bị tịch thu Chứng chỉ, tổ chứcbán đấu giá gia tài nơi fan đó có tác dụng việc, Sở bốn pháp vị trí đặt trụ sở chủ yếu củatổ chức bán đấu giá tài sản.

4. Người bị thu hồiChứng chỉ hành nghề đấu giá đề xuất nộp lại chứng từ hành nghề đấu giá, Thẻ đấugiá viên chậm nhất là mười ngày làm việc tính từ lúc ngày quyết định tịch thu Chứngchỉ hành nghề đấu giá bao gồm hiệu lực.

Điều8. Cấp cho đổi Thẻ đấu giá chỉ viên được cung cấp theo lao lý của Nghị định số05/2005/NĐ-CP

Hồ sơ đề xuất cấp đổigồm có:

a) Đơn đề xuất Bộ Tưpháp cung cấp đổi Thẻ đấu giá chỉ viên theo mẫu số 07 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) bạn dạng sao Thẻ đấugiá viên;

c) 02 hình ảnh 3 cm x 4cm.

2. Trong thời hạnmười lăm ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ vừa lòng lệ cùng lệ phí cấp Chứngchỉ hành nghề đấu giá theo quy định, cỗ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giácho người kiến nghị cấp đổi; trong trường hợp khước từ thì thông báo lý do bằngvăn bản. Bạn được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá yêu cầu nộp lại Thẻ đấu giáviên đã làm được cấp.

Điều9. Điều hành cuộc đấu giá của Hội đồng chào bán đấu giá gia sản cấp huyện

Trong trường hòa hợp Hộiđồng cung cấp đấu giá gia tài cấp huyện ký hợp đồng với tổ chức triển khai bán đấu giá chỉ chuyênnghiệp để cử đấu giá chỉ viên điều hành và quản lý cuộc cung cấp đấu giá gia sản theo cơ chế tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, thì đấugiá viên phụ trách điều hành cuộc cung cấp đấu giá gia sản của Hội đồng bánđấu giá tài sản cấp huyện. Kết thúc cuộc buôn bán đấu giá, đấu giá viên lập hòa hợp đồngmua bán gia tài bán đấu giá và đưa cho quản trị Hội đồng đấu giá tài sảncấp huyện ký kết hợp đồng với người tiêu dùng được gia sản bán đấu giá.

ChươngIII

TỔCHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều10. Người có tài sản chào bán đấu giá

Người có tài năng sản bánđấu giá mức sử dụng tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định số17/2010/NĐ-CP là cá nhân, tổ chức sau đây:

1. Chủ tải tàisản, tín đồ được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp tài sản.

2. Người có tráchnhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá là cơ quan ra quyết định tịch thu sungquỹ đơn vị nước đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành bao gồm theo điều khoản củapháp hiện tượng về xử lý vi phạm luật hành chính.

3. Cơ quan, tổ chức,đơn vị được giao làm chủ sử dụng hoặc công ty trì xử lý gia sản nhà nước.

4. Ngân hàng, tổ chứctín dụng so với tài sản bảo đảm.

5. Chấp hành viên, cơquan thực hành án dân sự, cá nhân, tổ chức khác tất cả thẩm quyền xử lý tài sản củangười khác thông qua bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều11. Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

1. Công ty lớn bánđấu giá gia sản được lập chi nhánh ở vào và ngoại trừ phạm vi tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương nơi công ty lớn đặt trụ sở chính. Chi nhánh của doanhnghiệp bán đấu giá gia sản được thành lập, chuyển động theo công cụ của phápluật về công ty và điều khoản về bán đấu giá tài sản.

2. Vào trường hợpdoanh nghiệp bán đấu giá tài sản lập trụ sở tại tỉnh, tp trực thuộcTrung ương nơi doanh nghiệp để trụ sở chính, thì trong thời hạn bảy ngày làmviệc, kể từ ngày được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh, doanhnghiệp phải thông báo bằng văn phiên bản về bài toán lập chi nhánh cho Sở bốn pháp nơidoanh nghiệp đặt trụ sở chính, kèm theo bạn dạng sao Giấy ghi nhận đăng cam kết kinhdoanh của công ty hoặc bản sao Giấy ghi nhận đăng ký buổi giao lưu của chinhánh.

Trường đúng theo doanhnghiệp lập trụ sở tại tỉnh, thành phố khác chỗ doanh nghiệp đặt trụ sở chínhthì trong thời hạn bảy ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy chứng nhận đăngký vận động chi nhánh, doanh nghiệp cung cấp đấu giá gia tài phải thông báo bằngvăn bạn dạng cho Sở tứ pháp điểm đặt trụ sở của đưa ra nhánh, kèm theo bản sao Giấychứng nhận đk kinh doanh của bạn và phiên bản sao Giấy chứng nhận đăngký hoạt động vui chơi của chi nhánh.

3. Ngôn từ thông báocủa doanh nghiệp buôn bán đấu giá gia sản nêu trên khoản 2 Điều này gồm những nội dungsau đây:

a) tên và địa chỉ trụsở chính của doanh nghiệp;

b) Ngành, nghề kinhdoanh của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh;

d) Địa chỉ trụ sở chinhánh;

đ) Nội dung, phạm vihoạt động của bỏ ra nhánh;

e) Họ, tên, địa điểm cư trú,số Giấy chứng minh nhân dân của fan đứng đầu đưa ra nhánh.

4. Đối với doanhnghiệp bán đấu giá gia tài đồng thời có chức năng thẩm định giá, nếu doanhnghiệp hoặc bỏ ra nhánh của khách hàng hoặc những tổ chức trực ở trong doanhnghiệp, solo vị tài chính mà doanh nghiệp đó có cổ phần chi phối đã triển khai thẩmđịnh giá gia tài để bán đấu giá thì doanh nghiệp cung cấp đấu giá gia sản không đượcđồng thời triển khai bán đấu giá gia sản đó.

Điều12. Hội đồng buôn bán đấu giá gia tài trong trường hợp đặc biệt

1. Việc xác định tàisản đơn vị nước có giá trị lớn, tinh vi do đại diện chủ sở hữu tất cả thẩm quyềnquyết định theo giải pháp của điều khoản về cai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vàhướng dẫn của bộ Tài chính.

2. Trường thích hợp khôngthuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hóa là trường hợp đã hết thời hạn thôngbáo công khai minh bạch về việc thuê tổ chức triển khai bán đấu giá bài bản để triển khai bánđấu giá gia sản mà không tồn tại tổ chức nào đk tham gia hoặc đã triển khai đấuthầu mà không tồn tại tổ chức cung cấp đấu giá bài bản nào trúng thầu.

Thông báo công khaivề bài toán thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hóa để tiến hành bán đấu giá chỉ tài sảnphải được gửi cho các tổ chức bán đấu giá bài bản tại địa phương với phảiđược thông báo ít duy nhất hai lần, các lần cách nhau tía ngày bên trên phương tiệnthông tin đại bọn chúng của tw hoặc địa phương.

Điều13. Quy chế đấu giá tài sản

1. Trung chổ chính giữa dịch vụbán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tàisản phát hành quy chế cung cấp đấu giá tài sản của tổ chức triển khai mình phù hợp với quy địnhcủa Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy chế đấu giá tàisản trong quá trình tổ chức buôn bán đấu giá.

2. Quy định bán đấugiá tài sản bao hàm những nội dung hầu hết sau đây:

a) Điều kiện, cáchthức đk tham gia đấu giá;

b) luật về phítham gia đấu giá, tiền đặt trước;

c) vẻ ngoài về cáchthức đấu giá;

d) hình thức xácđịnh bước giá;

đ) chế độ về việcrút lại đăng ký tham gia đấu giá, cách xử lý khoản tiền đặt trước của người đăng kýtham gia đấu giá bán khi rút lại đăng ký tham gia đấu giá bán trong thời hạn đăng ký;

e) những trường hợpkhông được tiếp tục tham gia đấu giá;

g) những trường hợpkhông được trả lại tiền đặt trước;

h) Nội dung phải thiếtkhác liên quan đến việc tổ chức triển khai bán đấu giá tài sản.

Điều14. Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

1. Tổ chức bán đấugiá tài sản triển khai niêm yết vấn đề bán đấu giá gia sản theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều 28 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

2. Đối với tài sảnbán đấu giá chỉ là bất động đậy sản, khi niêm yết tại vị trí có bất động sản nhà đất thì tổ chứcbán đấu giá gia tài lưu tài liệu, hình hình ảnh về câu hỏi niêm yết trong hồ sơ hoặclập văn phiên bản có xác thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có bấtđộng sản bán đấu giá về vấn đề đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều15. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản

1. Vấn đề tiến hànhcuộc cung cấp đấu giá tài sản phải tuân theo giấy tờ thủ tục bán đấu giá tài sản quy địnhtại Điều 34 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, quy chế bán đấugiá tài sản do tổ chức triển khai bán đấu giá gia sản quy định.

2. Đấu giá chỉ viên côngbố cách giá ngay từ khi bước đầu cuộc bán đấu giá gia sản và có thể điều chỉnhbước giá bán cho tương xứng với từng vòng đấu giá trong lúc điều hành cuộc buôn bán đấugiá.

3. Đối với hình thứcđấu giá chỉ trực tiếp bởi lời nói, đấu giá bán viên kể lại giá bán khởi điểm, yêu cầungười thâm nhập đấu giá ban đầu trả giá chỉ từ giá khởi điểm. Sau các lần người thamgia đấu giá trả giá, đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, đúng chuẩn bằng lờinói giá đang trả cao nhất, những lần cách nhau khoảng chừng ba mươi giây. Sau bố lần nhắclại, nếu không có người trả giá bán tiếp thì đấu giá chỉ viên công bố kết quả.

4. Đối với hình thứcđấu giá bằng bỏ phiếu thì số vòng quăng quật phiếu, phương pháp tiến hành bỏ phiếu phảiđược tổ chức bán đấu giá gia tài hoặc đấu giá bán viên thỏa thuận hợp tác với người có tàisản chào bán đấu giá.

Trong trường thích hợp thựchiện phương pháp bỏ phiếu những vòng thì mỗi người tham gia đấu giá được phát mộttờ phiếu trả giá, ghi giá ước ao trả vào phiếu của bản thân mình và bỏ phiếu vào hòmphiếu. Sau khoản thời gian thu hết các phiếu đang phát, đấu giá viên chào làng mức giá bán trả cao nhấtcủa vòng bỏ phiếu mà không công bố tên của fan đã trả giá bán cao nhất, tiếp tụcphát phiếu cho tất cả những người tham gia đấu giá chỉ để ban đầu trả giá mang lại vòng tiếptheo. Cuộc bán đấu giá hoàn thành khi không còn ai yêu mong trả giá chỉ tiếp.

5. Các hình thức đấugiá khác vị người có tài năng sản đấu giá và tổ chức triển khai bán đấu giá tài sản thỏathuận nên tuân theo nguyên tắc, trình tự, giấy tờ thủ tục bán đấu giá gia tài quy địnhtại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP với Thông tư này.

Điều16. đấu giá quyền áp dụng đất trong trường hợp công ty nước giao đất tất cả thutiền thực hiện đất hoặc dịch vụ thuê mướn đất

1. Tổ chức triển khai phát triểnquỹ đất hoặc ban ngành được Ủy ban quần chúng. # cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bánđấu giá bán quyền thực hiện đất yêu cầu ký vừa lòng đồng cung cấp đấu giá tài sản với tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp hóa theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 25 của Nghịđịnh số 17/2010/NĐ-CP để triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất; thutiền đấu giá quyền áp dụng đất của người tiêu dùng được gia tài và giao dịch thanh toán phíbán đấu giá cho tổ chức triển khai bán đấu giá chăm nghiệp.

2. Khi tiến hành việcbán đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức triển khai bán đấu giá chuyên nghiệp hóa tiến hành cáccông câu hỏi sau đây:

a) Niêm yết, thôngbáo vấn đề bán đấu giá, thu tiền phí hồ sơ gia nhập đấu giá cùng khoản tiền đặt trước;

b) thực hiện cuộc bánđấu giá chỉ theo trình tự luật tại Điều 34 của Nghị định số17/2010/NĐ-CP với Điều 15 của Thông bốn này, không ký hợp đồng giao thương tàisản đấu giá mà chuyển tổng thể hồ sơ phiên đấu giá bán trong thời hạn chậm chạp nhấtlà ba ngày làm việc kèm theo danh sách người tiêu dùng được gia sản bán đấu giá choTổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ sở được Ủy ban quần chúng cấp gồm thẩm quyềngiao cách xử lý việc đấu giá quyền thực hiện đất nhằm hoàn thiện các thủ tục theoquy định của pháp luật về khu đất đai.

3. địa thế căn cứ tình hìnhthực tế của địa phương, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ươngxem xét, phát hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất tất cả thu tiềnsử dụng đất hoặc thuê mướn đất tương xứng với khí cụ của Nghị định số17/2010/NĐ-CP, Thông bốn này và lao lý về khu đất đai.

Nội dung của quy chếcần dụng cụ rõ cơ quan, đơn vị chức năng được giao ký kết hợp đồng đấu giá quyền sửdụng đất; cơ quan, đối kháng vị tiến hành các giấy tờ thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp cho cóthẩm quyền đưa ra quyết định giao đất, thuê mướn đất với trình phòng ban nhà nước có thẩmquyền cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất theo lý lẽ của pháp luật về đấtđai.

Xem thêm: Cách Giãn Khoảng Cách Giữa Các Từ Trong Word 2010, Cách Tăng Giảm Khoảng Cách Giữa Các Từ Trong Word

Trong trường hợp Ủyban dân chúng cấp có thẩm quyền làm việc địa phương giao cho tổ chức bán đấu giá chỉ chuyênnghiệp tiến hành việc đấu giá quyền sử dụng đất thì quyền và nghĩa vụ củacác đơn vị chức năng liên quan nên được cơ chế rõ trong quy chế đấu giá quyền sửdụng khu đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc dịch vụ thuê mướn đất trên địa phương.

Điều17. Cách xử trí khoản tiền đặt trước vào trường hợp khước từ mua gia sản bán đấu giálà tang vật, phương tiện phạm luật hành chính, gia sản thi hành án

1. Đối với tài sản làtang vật, phương tiện phạm luật hành chính, khoản tiền đặt trước của người từchối mua gia sản bán đấu giá chỉ theo chế độ tại Điều 39 của Nghịđịnh số 17/2010/NĐ-CP ở trong về người tài năng sản bán đấu giá là ban ngành cóthẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính. Khoản chi phí nàyđược quản ngại lý, sử dụng theo hướng dẫn của bộ Tài chính.

2. Đối cùng với tài sảnthi hành án, khoản tiền để trước của người phủ nhận mua tài sản bán đấu giátheo qui định tại Điều 39 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thuộcvề người tài năng sản đấu giá là cơ sở thi hành dân sự có thẩm quyền xửlý tài sản thi hành án và được sử dụng để giao dịch thanh toán các ngân sách phát sinh liênquan đến việc xử lý tài sản, giá thành bán đấu giá gia tài đó. Khoản tiền nàyđược quản ngại lý, sử dụng theo hướng dẫn của cục Tài chính.

Điều18. Lập sổ theo dõi công việc và giữ hồ sơ

1. Trung vai trung phong dịch vụbán đấu giá bán tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tàisản phải triển khai việc lập sổ theo dõi và quan sát công việc, rõ ràng như sau:

a) Sổ đk bán đấugiá tài sản: quan sát và theo dõi việc đăng ký tham gia đấu giá, con số người đk vàcác thông tin cần thiết khác (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông bốn này);

b) Sổ quan sát và theo dõi tàisản cung cấp đấu giá: quan sát và theo dõi chủng loại, con số tài sản bán đấu giá, công dụng bánđấu giá chỉ tài sản, tin tức của người tiêu dùng được gia tài và các thông tin cầnthiết khác (Mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tứ này).

2. Các loại sổ quyđịnh trên khoản 1 Điều này cùng hồ sơ quá trình phải được lưu lại tại trụ sở củatổ chức đấu giá tài sản.

Việc ghi chép, bảoquản, lưu giữ các loại sổ theo dõi, hồ sơ công việc, vừa lòng đồng lao động, hợpđồng bán đấu giá tài sản, đúng theo đồng cài đặt bán gia sản bán đấu giá bán được thực hiệntheo chính sách của luật pháp về lao động, luật pháp về chào bán đấu giá tài sản vàcác quy định luật pháp khác bao gồm liên quan.

ChươngIV

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều19. Trọng trách của Sở tứ pháp

Ngoài nhiệm vụ, quyềnhạn chế độ tại khoản 2 Điều 53 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP,Sở bốn pháp tỉnh, tp trực thuộc tw có trách nhiệm tiến hành cácnhiệm vụ ví dụ sau đây:

1. Lập danh sách đấugiá viên, update nội dung nỗ lực đổi, bổ sung cập nhật danh sách đấu giá viên của Trungtâm dịch vụ thương mại bán đấu giá bán tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản, bỏ ra nhánhcủa doanh nghiệp buôn bán đấu giá gia tài trên địa phận tỉnh, thành phố.

3. Ra mắt danh sách,cập nhật theo chu trình hàng quý list Trung tâm dịch vụ bán đấu giá chỉ tài sản,doanh nghiệp đấu giá tài sản, đưa ra nhánh của công ty bán đấu giá tàisản, danh sách đấu giá chỉ viên trên địa phận tỉnh, tp trên trang thông tinđiện tử của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương và của Sở Tưpháp để những tổ chức, cá thể biết cùng liên hệ.

4. Theo dõi, pháthiện cùng gửi văn bản đề nghị cỗ Tư pháp tịch thu Chứng chỉ hành nghề đấu giá bán theoquy định.

5. Nhà trì, phối hợpvới Sở planer và Đầu tư, các sở, ngành gồm liên quan thực hiện kiểm tra về tổchức, hoạt động bán đấu giá tài sản theo định kỳ, kiểm tra tự dưng xuất trongtrường hợp cần thiết hoặc theo yêu thương cầu của cục Tư pháp, Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ương điểm đặt trụ sở của tổ chức triển khai bán đấu giá tài sản.

Đối tượng bình chọn làcác tổ chức bán đấu giá chăm nghiệp, bỏ ra nhánh của các doanh nghiệp phân phối đấugiá tài sản, Hội đồng phân phối đấu giá gia sản trong phạm vi địa phương. Thời gianvà nội dung kiểm soát định kỳ phải được thông báo cho cơ quan, tổ chức triển khai nơi tiếnhành chất vấn chậm nhất là bảy từ lâu khi tiến hành kiểm tra.

6. Các nhiệm vụ kháctheo quy định của pháp luật.

Điều20. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 06 thángvà hàng năm, Trung tâm thương mại dịch vụ bán đấu giá bán tài sản, doanh nghiệp cung cấp đấu giátài sản, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thành lập Hội đồng đấu giá tài sảnthực hiện việc báo cáo về tổ chức, vận động bán đấu giá gia tài cho Sở bốn phápnơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản theo mẫu số 09, mẫu số 10 banhành tất nhiên Thông tư này. Thời hạn gửi report định kỳ được thực hiện theohướng dẫn của cục Tư pháp, Sở tư pháp.

Ngoài báo cáo địnhkỳ, trong trường hợp bỗng xuất, Trung tâm thương mại & dịch vụ bán đấu giá chỉ tài sản, doanhnghiệp bán đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện nơi ra đời Hội đồngbán đấu giá chỉ tài sản báo cáo về tổ chức và hoạt động vui chơi của tổ chức mình theo yêucầu của Sở bốn pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặccơ quan công ty nước khác có thẩm quyền.

2. Định kỳ hàng năm,Sở tứ pháp báo cáo Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc tw và BộTư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương theo mẫu số12 phát hành kèm theo Thông tứ này. Thời hạn gửi report định kỳ được thực hiệntheo lí giải của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương, cỗ Tưpháp.

Ngoài báo cáo địnhkỳ, trong trường hợp tự dưng xuất, Sở bốn pháp report về tổ chức và hoạt động bánđấu giá gia tài tại địa phương theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực trực thuộc Trung ương, bộ Tư pháp.

Điều21. Qui định chuyển tiếp

Điều22. Biểu mẫu kèm theo Thông tư

Ban hành kèm theoThông tư những mẫu sổ cùng biểu mẫu sách vở và giấy tờ sau đây:

1. Sổ đk bán đấugiá tài sản (Mẫu số 01).

2. Sổ theo dõi tàisản bán đấu giá (Mẫu số 02).

3. Giấy biên nhận(Mẫu số 03).

4. Biên bản bán đấugiá gia sản (Mẫu số 04).

5. Đơn ý kiến đề nghị cấpChứng chỉ hành nghề đấu giá (Mẫu số 05).

6. Đơn kiến nghị cấplại chứng từ hành nghề đấu giá chỉ (Mẫu số 06).

7. Đơn kiến nghị cấpđổi Thẻ đấu giá chỉ viên (Mẫu số 07).

8. Thẻ đấu giá viên(Mẫu số 08).

9. Report của Trungtâm thương mại dịch vụ bán đấu giá chỉ tài sản, doanh nghiệp buôn bán đấu giá gia tài (Mẫu số 09).

10. Báo cáo của Ủyban nhân dân cấp huyện về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản của Hội đồngbán đấu giá gia tài cấp thị trấn (Mẫu số 10).

11. Report của Hộiđồng phân phối đấu giá gia tài trong trường hợp quan trọng (Mẫu số 11).

12. Report của Sở Tưpháp về tổ chức, chuyển động bán đấu giá gia tài tại địa phương (Mẫu số 12).

Điều23. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 24 mon 01 năm 2011.

Thông tứ này cụ thếThông tư số 03/2005/TT-BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của bộ Tư pháp phía dẫnmột số nguyên lý của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 mon 01 năm 2005 củaChính tủ về đấu giá tài sản.

2. Các Sở tư pháp,Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản, đấu giáviên với tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.

Trong quá trình thựchiện nếu bao gồm vướng mắc, kiến nghị phản ánh về bộ Tư pháp để hướng dẫn, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo và các Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - văn phòng và công sở TW và những Ban của Đảng; - công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng thiết yếu phủ; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - ubnd tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Sở tứ pháp tỉnh, tp trực nằm trong TW; - các đơn vị thuộc bộ Tư pháp; - Cục bình chọn văn phiên bản QPPL, cỗ Tư pháp; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử của bao gồm phủ; - Cổng tin tức điện tử của bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Vụ BTTP (5 bản).