Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d là lớn nhất

Tìm (m) nhằm khoảng cách tự cội tọa độ mang đến đường trực tiếp (d_1) đạt quý giá lớn số 1.; o sánh (P) cùng với (sqrt Phường ) cùng với ĐK (sqrt P.. )có nghĩa … trong đề thi kì 1 môn Tân oán lớp 9. Xem Đề với lời giải tương đối đầy đủ phía bên dưới đây

*

Bài 1: (2đ) 1) Thực hiện tại phnghiền tính:

a) (sqrt 8 – 2sqrt 18 + 5sqrt 32 – sqrt left( sqrt 2 – 1 ight)^2 )

b) (dfrac5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfrac7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight))

2) Giải phương thơm trình: (x – sqrt x – 15 = 17).

Bạn đang xem: Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d là lớn nhất

Bài 2: (2,5đ) Cho biểu thức (Phường = dfrac3x + sqrt 9x – 3x + sqrt x – 2 – dfracsqrt x + 1sqrt x + 2 + dfracsqrt x – 21 – sqrt x ) cùng với (x ge 0,x e 1)

a) Rút gọn gàng biểu thức (P).

b) So sánh (P) cùng với (sqrt P.. ) cùng với điều kiện (sqrt P )bao gồm nghĩa

c) Tìm (x) nhằm (dfrac1P) ngulặng.

3. (2đ) (VD) Cho con đường trực tiếp (left( d_1 ight) :y = left( m – 1 ight)x + 2m + 1).

a) Tìm (m) nhằm con đường thẳng (d_1) cắt trục tung trên điểm bao gồm tung độ là ( – 3). Vẽ thứ thị hàm số vừa kiếm được cùng chứng tỏ giao điểm của thứ thị hàm số vừa tìm kiếm được cùng với con đường trực tiếp (left( d ight):y = x + 1) vị trí trục hoành.

b) Tìm (m) để khoảng cách từ bỏ gốc tọa độ cho đường thẳng (d_1) đạt giá trị lớn nhất.

Bài 4: (3đ) Cho điểm M  bất kì trên tuyến đường tròn chổ chính giữa O 2 lần bán kính AB. Tiếp đường trên M với trên B của (left( O ight)) giảm nhau tại D. Qua O kẻ mặt đường thẳng vuông góc cùng với OD giảm MD trên C cùng giảm BD tại N.

a) Chứng minh (DC = DN).

b) Chứng minh AC là tiếp tuyến đường của mặt đường tròn trọng điểm O.

Xem thêm: Nên Học Cắt Tóc Ở Đâu Tphcm, Địa Chỉ Dạy Cắt Tóc Tốt Tại Tp Hcm

c) điện thoại tư vấn H là chân mặt đường vuông góc kẻ trường đoản cú M xuống AB, I là trung điểm MH. Chứng minch B, C, I thẳng hàng.

d) Qua O kẻ mặt đường vuông góc với AB, cắt (left( O ight)) tại K (KM nằm khác phía với đường thẳng AB ). Tìm địa điểm của M nhằm diện tích tam giác MHK lớn nhất.

Bài 5: (0,5đ) Cho các số thực dương (x,y,z) thỏa mãn nhu cầu (x + 2y + 3z ge 20). Tìm cực hiếm nhỏ tuyệt nhất của biểu thức : (A = x + y + z + dfrac3x + dfrac92y + dfrac4z).

*

Bài 1: 1) Thực hiện phép tính:

(eginarrayla);;sqrt 8 – 2sqrt 18 + 5sqrt 32 – sqrt left( sqrt 2 – 1 ight)^2 \ = sqrt 2^2.2 – 2sqrt 3^2.2 + 5sqrt 4^2.2 – left| sqrt 2 – 1 ight|\ = 2sqrt 2 – 2.3sqrt 2 + 5.4sqrt 2 – left( sqrt 2 – 1 ight)\ = 2sqrt 2 – 6sqrt 2 + 20sqrt 2 – sqrt 2 + 1\ = 15sqrt 2 + 1.endarray)

Vậy (sqrt 8 – 2sqrt 18 + 5sqrt 32 – sqrt left( sqrt 2 – 1 ight)^2 = 15sqrt 2 + 1)

(eginarraylb);;dfrac5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfrac7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight)\ = dfracsqrt 5 .sqrt 5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfracsqrt 7 .sqrt 7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight)\ = dfracsqrt 5 left( 6 + sqrt 5 ight)sqrt 5 + dfracsqrt 7 .left( sqrt 7 – 1 ight)sqrt 7 – 1 – sqrt 5 – sqrt 7 \ = 6 + sqrt 5 + sqrt 7 – sqrt 5 – sqrt 7 = 6.endarray)

Vậy (dfrac5 + 6sqrt 5 sqrt 5 + dfrac7 – sqrt 7 sqrt 7 – 1 – left( sqrt 5 + sqrt 7 ight) = 6)

2) Giải phương thơm trình: (x – sqrt x – 15 = 17).

ĐKXĐ: (x ge 15)

(eginarrayl;;;;;x – sqrt x – 15 = 17\ Leftrightarrow x – 17 = sqrt x – 15 \ Leftrightarrow left{ eginarraylx – 17 ge 0\left( x – 17 ight)^2 = left( sqrt x – 15 ight)^2endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 17\x^2 – 34x + 289 = x – 15endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 17\x^2 – 35x + 304 = 0endarray ight.endarray)

 Xét phương thơm trình bậc 2: (x^2 – 35x + 304 = 0) có: (Delta = 35^2 – 4.309 = 9 > 0)

Suy ra phương trình có hai nghiệm sáng tỏ (left< eginarraylx_1 = dfrac – left( – 35 ight) + sqrt 9 2.1 = 19;;;left( tm ight)\x_2 = dfrac – left( – 35 ight) – sqrt 9 2.1 = 16;;;left( ktm ight)endarray ight.)

Vậy pmùi hương trình vẫn cho bao gồm nghiệm tuyệt nhất là (x = 19).

Bài 2: Cho biểu thức (P = dfrac3x + sqrt 9x – 3x + sqrt x – 2 – dfracsqrt x + 1sqrt x + 2 + dfracsqrt x – 21 – sqrt x )  với (x ge 0,x e 1)

a) Rút ít gọn gàng biểu thức (P).

ĐKXĐ: (x ge 0,x e 1)

(eginarraylP.. = dfrac3x + sqrt 9x – 3x + sqrt x – 2 – dfracsqrt x + 1sqrt x + 2 + dfracsqrt x – 21 – sqrt x \;;; = dfrac3x + sqrt 9x – 3left( x – sqrt x ight) + left( 2sqrt x – 2 ight) – dfracsqrt x + 1sqrt x + 2 + dfracsqrt x – 21 – sqrt x \;;; = dfrac3x + 3sqrt x – 3left( sqrt x + 2 ight).left( sqrt x – 1 ight) – dfracleft( sqrt x – 1 ight).left( sqrt x + 1 ight)left( sqrt x – 1 ight).left( sqrt x + 2 ight) + dfracleft( sqrt x – 2 ight)left( sqrt x + 2 ight) – left( sqrt x – 1 ight)left( sqrt x + 2 ight)\;; = dfrac3x + 3sqrt x – 3 – left( x – 1 ight) – left( x – 4 ight)left( sqrt x – 1 ight)left( sqrt x + 2 ight) = dfracx + 3sqrt x + 2left( sqrt x – 1 ight)left( sqrt x + 2 ight)\;; = dfracleft( x + 2sqrt x ight) + left( sqrt x + 2 ight)left( sqrt x – 1 ight)left( sqrt x + 2 ight)\;; = dfracleft( sqrt x + 1 ight)left( sqrt x + 2 ight)left( sqrt x – 1 ight)left( sqrt x + 2 ight) = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1.endarray)

Vậy(P. = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1).

Xem thêm: Đánh Giá Dell Latitude E6420 Core I5, Đánh Giá Dell Latitude E6420

b) So sánh (P) với (sqrt Phường ) với điều kiện (sqrt P. )có nghĩa

(sqrt P ) bao gồm nghĩa ( Leftrightarrow dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 ge 0 Leftrightarrow sqrt x – 1 > 0;;left( do;;sqrt x + 1 > 0;forall x ge 0,;;x e 1 ight))

( Leftrightarrow sqrt x > 1 Leftrightarrow x > 1.)

Xét hiệu: (P.. – sqrt P = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – sqrt dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 ).

(eginarrayl Rightarrow Phường – sqrt P = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – sqrt dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – dfracsqrt sqrt x + 1 sqrt sqrt x – 1 \;;;;;;;;;;;;;;; = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1 – dfracsqrt left( sqrt x + 1 ight)left( sqrt x – 1 ight) left( sqrt sqrt x – 1 ight)^2 = dfracsqrt x + 1 – sqrt x – 1 sqrt x – 1.endarray)


Chuyên mục: kiến thức