TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

autocadtfesvb.com

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Lãnh đạo Sở

Tô Văn Hùng

Giám đốc

0236.3827069

hungtv9

Bạn đang xem: Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đà nẵng

autocadtfesvb.com

Nguyễn Quang Vinh

Phó Giám đốc

0236.3969559

vinhnq7
autocadtfesvb.com

Nguyễn Hồng AnPhó Giám đốc0236.3895230

anhnh1
autocadtfesvb.com

Võ Nguyên Chương

Phó Giám đốc

0236.3810854

chuongvn
autocadtfesvb.com

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236. 3867179

2

Kế hoạch tài chính

0236. 3849272

3

Khoáng sản và Tài nguyên nước

0236. 3810853

4

Quỹ Bảo vệ môi trường

0236.3810112

5

Thanh tra Sở

0236. 3895231

Các đơn vị thuộc SởTài nguyên và Môi trường:

1.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

autocadtfesvb.com- Trang thông tin điện tử: http://kttnmtautocadtfesvb.com.vn/

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

autocadtfesvb.com

3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

autocadtfesvb.com

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

autocadtfesvb.com

5. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

autocadtfesvb.com

6. Chi cục Bảo vệ Môi trường

autocadtfesvb.com

7. Chi cục Biển và Hải đảo

autocadtfesvb.com- Trang thông tin điện tử: https://ccbhd.autocadtfesvb.com/


8. Chi cục Quản lý đất đai
autocadtfesvb.com

autocadtfesvb.com- Trang Thông tin điện tử Quỹ BVMT: https://depf.vn


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Các tin khác
*

Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm: Video Học Autocad 2015 Tiếng Việt, Tải Miễn Phí Giáo Trình Autocad 2015 Tiếng Việt

Tiêu đề bài viêt:
Đường dẫn:
Email người gửi (*): Email không đúng
Họ tên người gửi (*): Vui lòng nhập họ tên
Email người nhận (*): Email không đúng
Nội dung:
Gửi
Gửi thành công
Gửi không thành công
Chỉ đạo điều hành
Dịch vụ công, tiện ích