VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾNG ANH

Ô nhiễm môi trường thiên nhiên là vấn đề toàn cầu mà vớ cả chúng ta phải đối mặt và giải quyết nó. Câu hỏi hiểu được về nguyên nhân, hậu quả, giải pháp phòng tránh những vấn đề ô nhiễm là rất bắt buộc thiết. Nếu như khách hàng đang phải viết bài viết về ô nhiễm và độc hại môi trường bởi tiếng Anh để chia sẻ với bạn bè thì hãy để Trung vai trung phong ngoại ngữ Nha Trang giúp nha!


Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH

Suy thoái môi trường thiên nhiên trong giờ đồng hồ Anh là một điều mà rất nhiều người thắc mắc. Điều này cũng là thắc mắc để không ít người muốn biết và có thể viết về vấn nạn này một phương pháp chắc chắn.

Bạn đang xem: Vấn đề ô nhiễm môi trường tiếng anh

Bố Cục bài viết Suy Thoái Về môi trường Trong tiếng Anh

Bài viết có tía cục cụ thể thì đã dễ triển khai ý hơn. Bạn hãy xem thêm bố cục nội dung bài viết về suy thoái môi trường trong tiếng Anh bên dưới đây.

Phần 1: Phần mở đầu: giới thiệu tổng quát tháo về vấn đề ô nhiễm môi trường, hoặc một loại ô nhiễm cụ thể.

Bạn rất có thể nhắc tới:

Vấn đề ô nhiễm là gì?.

Sự rất lớn của sự độc hại này ra sao?.

Phần 2: Nội dung chính: Kể ví dụ về vấn đề ô nhiễm và độc hại môi trường.

Thực trạng

Nguyên nhân

Hậu quả

Cách giải quyết.

Phần 3: Phần kết: Tóm gọn lại ý thiết yếu và nêu suy nghĩ/ý loài kiến của bạn.

Từ Vựng thường Dùng

Học trước một trong những từ vựng bên dưới đây để giúp đỡ bạn viết về suy thoái môi trường xung quanh trong tiếng Anh trơn tru hơn.

Xem thêm: Cách Chữa Đau Cổ Tay : Những Nguyên Nhân Thường Gặp, Đau Cổ Tay: Những Nguyên Nhân Thường Gặp

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nenvironment/ɪnˈvaɪrənmənt/môi trường
npollution/pəˈluʃən/ô nhiễm
ncontamination/kənˌtæməˈneɪʃən/nhiễm độc
nair/ɛr/không khí
nsoil/sɔɪl/đất
nwater/ˈwɔtər/nước
ncarbon dioxide/ˈkɑrbən/ /daɪˈɑkˌsaɪd/khí CO2
ndevelopment/dɪˈvɛləpmənt/sự vạc triển
nwaste/weɪst/chất thải
nsewage/ˈsuəʤ/nước thải
nhealth/hɛlθ/sức khỏe
nproblem/ˈprɑbləm/vấn đề
nchemicals/ˈkɛmɪkəlz/chất hóa học
npesticides/ˈpɛstəˌsaɪdz/thuốc trừ sâu
nglobal warming/ˈgloʊbəl/ /ˈwɔrmɪŋ/sự nóng lên toàn cầu
ndeforestation/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/sự phá rừng
nrespiratory/ˈrɛspərəˌtɔri/hệ hô hấp
ndisposal system/dɪˈspoʊzəl/ /ˈsɪstəm/hệ thống hóa học thải
nawareness/əˈwɛrnəs/nhận thức
nsolution/səˈluʃən/giải pháp
nimpact/ˈɪmpækt/sự hình ảnh hưởng
vdamage/ˈdæməʤ/phá hủy
vpollute/pəˈlut/làm ô nhiễm
vsolve/sɑlv/giải quyết
vlack/læk/thiếu
vdispose/dɪˈspoʊz/vứt bỏ, thải ra
vaffect/əˈfɛkt/ảnh hưởng
vdegrade/dɪˈgreɪd/làm suy thoái
adjrapid/ˈræpəd/nhanh chóng
adjproper/ˈprɑpər/đúng đắn
adjcrucial/ˈkruʃəl/quan trọng
adjharmful/ˈhɑrmfəl/gây hại
adjnegative/ˈnɛgətɪv/tiêu cực

Viết Về suy thoái và phá sản Nước Trong giờ đồng hồ Anh

Đoạn văn mẫu:

The rapid development of the economy has caused serious environmental pollution. The factor which is under great strain now is the source of water. This is because a large number of factories have been built, leading lớn a huge amount of waste that needs lớn be dealt with. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to lớn ocean population, which kills thousands of seabirds & sea animals. Furthermore, some people even dispose of the waste & throw trash into lakes và rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water và affecting human health. To lớn solve the problem, there should be a proper waste disposal system. Raising awareness of people is also important.

Dịch nghĩa:

Sự phân phát triển lập cập của nền kinh tế tài chính đã tạo ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Yếu tố đang chịu những áp lực hiện thời là mối cung cấp nước. Đó là do một số trong những lượng lớn xí nghiệp sản xuất được tạo dẫn mang lại lượng rác rưởi thải không nhỏ cần bắt buộc xử lý. Quanh đó ra, dầu tràn do tai nạn đáng tiếc tàu chở dầu cũng góp phần vào quần thể đại dương, giết chết hàng ngàn loài chim hải dương và động vật hoang dã biển. Hơn nữa, một số người còn quăng quật rác và bỏ rác xuống sông hồ. Những hành vi này là đk lý tưởng cho các bệnh bởi vi khuẩn, virut và cam kết sinh trùng. Bọn chúng lây lan qua nguồn nước độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết và xử lý vấn đề, cần phải có một khối hệ thống xử lý chất thải phù hợp. Việc nâng cao nhận thức của fan dân cũng tương đối quan trọng.

*

Ô Nhiễm môi trường Đất bởi Tiếng Anh

Một chủ đề khác mà chúng ta có thể chọn lúc viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh là độc hại đất.

Đoạn văn mẫu:

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices và the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more và more crucial minerals & microorganisms in it. Arable land will turn into desert or be lost lớn erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories & power plants. These substances will enter the waterways và then our food chain, which gradually vị harm khổng lồ our health. Lớn solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming.

Dịch nghĩa:

Ô lây truyền đất là 1 ví dụ về ảnh hưởng tác động tiêu rất của chúng ta đối với môi trường. Bởi vì các vận động canh tác tân tiến và câu hỏi lạm dụng dung dịch trừ sâu hóa học, đất ngày dần mất đi nhiều khoáng hóa học và vi sinh vật quan trọng đặc biệt trong đó. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Rộng nữa, đất cũng trở nên ô nhiễm vì chưng xử lý chất thải hoặc sắt kẽm kim loại nặng không đúng chuẩn từ những nhà lắp thêm và nhà máy sản xuất điện. đông đảo chất này sẽ đi vào đường nước và kế tiếp là chuỗi thức nạp năng lượng của bọn chúng ta, dần dần gây sợ cho sức mạnh của bọn chúng ta. Để xử lý vấn đề này, những nhà máy đề nghị xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và fan dân phải tránh sử dụng các hóa chất ô nhiễm trong canh tác.

*

Đoạn Văn chủng loại Viết Về Ô Nhiễm ko Khí bằng Tiếng Anh

Ô nhiễm không khí đang là sự việc lớn đối với các nước đông dân cùng đang cải cách và phát triển như việt nam ta. Đây cũng là một trong những chủ đề “hot” để bạn viết về suy thoái môi trường xung quanh trong giờ Anh.

Đoạn văn mẫu:

Many international organisations have warned us about low air chất lượng index in many countries. The first reason for this problem is the huge amount of carbon dioxide in the air. Most of the carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and vehicles. Moreover, the situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due to the alarming rate of deforestation. Due to lớn air pollution, it affects human health. It is crucial that we find solutions khổng lồ reduce air pollution such as planting trees or using public means of transport,…

Dịch nghĩa: 

Nhiều tổ chức quốc tế đang cảnh báo bọn họ về chỉ số chất lượng không khí thấp ở những quốc gia. Lý do trước tiên cho vấn đề này là lượng khí CO2 lớn lao trong ko khí. Nhiều phần lượng khí cacbonic thải vào khí quyển cho từ các nhà máy năng lượng điện đốt than và những phương một thể giao thông. Rộng nữa, tình trạng càng trở nên xấu đi khi lá phổi xanh của họ bị tổn sợ nghiêm trọng vị nạn phá rừng đang ở tại mức báo động. Điều cơ bản là bọn họ phải tìm ra các giải pháp để bớt thiểu ô nhiễm không khí như trồng cây xanh, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng,…

*

Văn mẫu mã Trong tiếng Anh Về suy thoái và phá sản Môi Trường

Văn mẫu:

Nowadays, environmental pollution is a hot issue, causing huge waves in public. The cause of pollution originates from the tasks seeming small in our daily lives such. As: littering, deforestation, or the direct discharge of smoke from vehicles,..The manifestation of environmental pollution is an increase in the carbon footprint in the air, soil and water, which is a gas that does not sustain life. The sea màn chơi is rising, more and more natural disasters occur, which threaten all species, make some of which be rare or extinct, break the ecological balance on the Earth. Diseases of the respiratory và digestive tracts are increasing. It is time for us lớn take kích hoạt to overcome this current issue, to protect our own lives.

Dịch nghĩa:

Ngày nay, suy thoái môi trường xung quanh là một chủ đề nóng hổi, gây lên làn sóng trong dư luận. Lý do gây ô nhiễm bắt mối cung cấp từ những quá trình tưởng chừng bé dại nhặt trong cuộc sống đời thường hàng ngày của bọn họ như vậy. Như: xả rác, chặt phá rừng hoặc xả khói trực tiếp từ những phương nhân thể giao thông,.. Biểu thị của độc hại môi trường chính là sự tăng lên về nồng độ carbon trong ko khí, đất với nước, đó là chất khí không duy trì sự sống. Mực nước biển khơi dâng cao, ngày càng các thiên tai xảy ra đe dọa muôn loài, khiến cho một số chủng loại trở nên quý hiếm hoặc bị giỏi chủng, phá vỡ cân đối sinh thái bên trên Trái đất. Các bệnh về mặt đường hô hấp với tiêu hóa ngày càng gia tăng.Đã mang lại lúc chúng ta phải bắt tay hành động khắc phục hiện trạng này, bảo đảm an toàn cuộc sống của chủ yếu chúng ta.

Kết Luận

Trong bài bác này chúng tôi đã mang về với bạn đọc tổng hợp những đoạn văn mẫu mã viết về ô nhiểm môi trường bằng tiếng Anh. Được nhiều người biết đến vào sử dụng. Học tập viên rất có thể biết thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới bổ sung cập nhật cho mình. Câu hỏi này cũng sẽ giúp bạn khắc phục và nâng cao các tài năng học tiếng Anh của phiên bản thân. Trâu dồi thêm tự vựng xuất xắc ngữ pháp. Để ngày một hoàn thiện bạn dạng thân bản thân hơn. Nếu tất cả gì cần cung ứng hãy liên hệ với chúng tôi. Chúc bạn làm việc tập tốt và mau chóng thành công!