Wisely Là Gì

Over the centuries many wise men and women—through lô ghích, reason, scientific inquiry, &, yes, through inspiration—have discovered truth.

Bạn đang xem: Wisely là gì


Qua các cầm cố kỷ, không ít người dân phái mạnh và fan phụ nữ khôn ngoan---qua tính hợp lý, lý luận, bài toán tìm hiểu bằng kỹ thuật, với vâng, cả sự soi dẫn nữa---sẽ tò mò ra lẽ thiệt.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward to discuss.”
Thánh chức Nước Ttách tháng 5 năm 1990 bao gồm ghi trong bài xích “Khéo sử dụng sách báo cơ mà bọn họ có”: “Trong vài ba trường hợp, có lẽ bọn họ thấy cạnh tranh lòng bàn đến autocadtfesvb.comệc xin tín đồ ta Tặng tiền nhằm yểm trợ công autocadtfesvb.comệc rao giảng mọi vắt giới”.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot khổng lồ stone them, they wisely left lớn preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sđọng thứ không hèn nhát, tuy thế lúc biết được fan ta âm mưu ném đá, bọn họ khôn ngoan rời vị trí kia đến rao giảng tại Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á ở phía phái nam tỉnh Ga-la-ti.
“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening lớn counsel is wise.” —Proverbs 12:15.
“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-trực tiếp theo mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn bạn khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.
Trong từng trường hòa hợp, họ vẫn phân biệt nguyên tắc Kinc Thánh có thể giúp bản thân quyết định khôn ngoan.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinc Thánh ko phân tích điều đó bao gồm contact tới sự giúp sức của thiên sđọng, mưa thiên thạch nhưng những thuật sĩ của Si-sê-ra chỉ ra rằng điềm gsinh hoạt, hoặc phần đông lời tiên đân oán không đúng dựa theo chiêm tinch.
Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphasize the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel lớn reason and to autocadtfesvb.comew a problem in a new light.
Những tín đồ lý giải khôn ngoan hay “nêm thêm muối” vào khẩu ca của họ bằng phương pháp sử dụng ví dụ, vày lời ví dụ nhấn mạnh khoảng quan trọng của vụ autocadtfesvb.comệc hoặc hoàn toàn có thể góp tín đồ nghe lý luận cùng quan sát vấn đề bên dưới một tinh autocadtfesvb.com mới.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Mỹ Phẩm Top White, Bộ Kem Top White D1 D2 D3 D5


So it is wise khổng lồ be cautious when it comes to lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế đề xuất điều khôn ngoan là hãy chình họa giác cùng với các cách thức khám chữa được cho rằng vẫn trị khỏi dịch một phương pháp kỳ diệu tuy vậy chẳng qua chỉ dựa vào phần lớn tin đồn thổi và nhận xét vô địa thế căn cứ.
The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”
Kinch Thánh đề cập chúng ta: “Lời vô đối đâm-xoi khác làm sao gươm; tuy thế lưỡi bạn khôn-ngoan vốn là dung dịch hay”.
22 All these autocadtfesvb.comautocadtfesvb.comd descriptions lead us to lớn one conclusion —nothing can prevent the all-powerful, all-wise, và incomparable Jehovah from fulfilling his promise.
22 Tất cả hồ hết lời biểu đạt chân thực này chuyển bọn họ cho một kết luận—ko gì rất có thể ngăn uống cản Đức Giê-hô-va toàn năng, khôn cùng khôn ngoan cùng vô tuy nhiên, thực hiện lời hứa của Ngài.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người đúng đắn thì ngần ngừ từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped lớn teach us the truth & khổng lồ make us wise & happy.
(Giê-rê-mi 10:23) Quả thiệt, không có người thầy, chuyên gia hoặc cầm cố vấn làm sao bao gồm đầy đủ ĐK rộng để dạy dỗ chúng ta lẽ thật bên cạnh đó góp chúng ta trsinh sống cần khôn ngoan và hạnh phúc.
Không như Áp-sa-lôm, tín đồ đầy tham vọng, Bát-xi-lai đã khôn ngoan mô tả tính nhã nhặn.—Châm-ngôn 11:2.
Humility enabled Jesus’ “unlettered and ordinary” disciples lớn grasp & apply spiritual truths that escaped those who were “wise & intellectual” but only “in a fleshly way.”
Sự khiêm dường đã hỗ trợ các đồ đệ “dốt-nát không học” của Chúa Giê-su có thể đọc cùng áp dụng đều lẽ thật thiêng liêng trong lúc đầy đủ kẻ ‘khôn-ngoan, sáng dạ’, tuy vậy chỉ “theo xác-thịt”, thì không thể đọc được.
They may think that they have sầu made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing into lớn an unwise marriage.
Họ rất có thể cho rằng chính là đưa ra quyết định khôn ngoan, lý luận rằng làm nuốm sẽ giúp đỡ chúng ta tách dấn thân một cuộc hôn nhân gia đình thiếu đúng đắn.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M