Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KINH DOANH TRƯỚC THÔNG TIN BUÔN LẬU DƯỢC LIỆU RÁC

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1289/KH-SYT

Thành phố hồ nước Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

HẬU KIỂM CƠ SỞ BÁN BUÔN, CƠ SỞ BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN,THUỐC CỔ TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Sở Y tế tp.hcm banhành chiến lược Hậu kiểm cơ sở chào bán buôn, cơ sở bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổtruyền, thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố hồ chí minh năm2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm đảm bảo các cơ sở buôn bán buôn, bánlẻ Dược liệu, vị dung dịch cổ truyền, thuốc Cổ truyền bảo trì hoạt cồn kinh doanhsau khi cấp phép, tuân hành các quy định chuyên môn hướng về việc cung ứng Dượcliệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc truyền thống cổ truyền có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràngvà hỗ trợ cho việc sử dụng Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc truyền thống được antoàn, hiệu quả;

Đánh giá yếu tố hoàn cảnh việc chấp hànhcác cách thức của điều khoản về kinh doanh Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc Cổtruyền của cả việc tuân thủ nguyên tắc “Thực hành tốt” (nếu có) của các cơ sởbán buôn, cơ sở nhỏ lẻ Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc Cổ truyền để có giảipháp kiểm soát và chấn chỉnh kịp thời.

Bạn đang xem: Ý kiến của người kinh doanh trước thông tin buôn lậu dược liệu rác

2. Yêu cầu:

Kịp thời phạt hiện, kiểm soát và chấn chỉnh cáctrường hợp phạm luật về kinh doanh Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, dung dịch Cổ truyền;

Qua Hậu kiểm, vạc hiện các bất cậptrong cai quản Nhà nước nhằm kiến nghị, đặt ra các phương án thích hợp;

Đoàn Hậu kiểm triển khai đúng quytrình và giấy tờ thủ tục theo lý lẽ định; bảo đảm an toàn chính xác, khách quan, công khai, dânchủ, kịp thời. Không làm cản trở hoạt động thông thường của tổ chức, cá nhân làđối tượng được Hậu kiểm;

Tăng cường phía dẫn các quy định vềkinh doanh Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, dung dịch Cổ truyền.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘIDUNG

1. Đối tượng:

Cơ sở bao gồm Phạm vi sale là:

- buôn bán Dược liệu, vị thuốc Cổtruyền, thuốc Cổ truyền;

- kinh doanh nhỏ Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền,thuốc Cổ truyền.

2. Nội dung:

- Sự tuân thủ về đk kinh doanhđối cùng với cơ sở cung cấp buôn, cơ sở nhỏ lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, dung dịch Cổtruyền.

- Việc sale Dược liệu, vị thuốcCổ truyền, thuốc truyền thống không rõ bắt đầu (nếu có).

Cụ thể bài toán Hậu kiểm tập trung vàocác văn bản sau:

a. Tin tức chung:

Hồ sơ pháp lý: chứng chỉ hành nghề,Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy ghi nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứngnhận thực hành xuất sắc (nếu có).

b. Nội dung Hậu kiểm:

III. KẾ HOẠCH TRIỂNKHAI

1. Quyết địnhthành lập Đoàn Hậu kiểm:

Giám đốc Sở Y tế sẽ ban hành Quyết địnhthành lập 01 (một) Đoàn Hậu kiểm cơ sở buôn bán buôn, cơ sở kinh doanh nhỏ Dược liệu, vị thuốcCổ truyền, thuốc truyền thống gồm 02 tổ, cụ thể:

+ Trưởng phòng nghiệp vụ Dược: Trưởngđoàn;

+ Phó Trưởng phòng nhiệm vụ Dược:Phó trưởng phi hành đoàn kiêm Tổ trưởng;

+ nhân viên Phòng nghiệp vụ Dược:Thư ký;

+ Đại diện Phòng cai quản Dịch vụ y tế:Thành viên;

+ Đại diện thanh tra Sở Y tế: Thànhviên;

+ Đại diện Trung trung khu Kiểm nghiệm Thuốc,Mỹ phẩm, Thực phẩm: Thành viên;

+ Đại diện chống Y tế tp Thủ Đứcvà những Quận/huyện.

2. Cơ sở pháp lýđể xử lý phạm luật hành chính:

- những quy định lao lý về kinhdoanh Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc Cổ truyền.

- Đoàn Hậu kiểm cơ sở bán buôn, cơ sởbán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc cổ truyền sẽ gửi biên bạn dạng vềThanh tra Sở Y tế ra đưa ra quyết định xử lý nếu các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyềncủa Chánh thanh tra Sở Y tế.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tai Nghe Bluetooth Plantronics Explorer 50 Chính Hãng

3. Nhiệm vụ:

a. Phòng nhiệm vụ Dược:

- có tác dụng đầu mối thực hiện việc Hậu kiểmcơ sở cung cấp buôn, nhỏ lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc cổ truyền trên địabàn;

- tạo ra Biên bản Hậu kiểm;

- công khai minh bạch Kế hoạch Hậu kiểm trên Cổngthông tin điện tử;

- Trưởng phòng sẽ phụ trách chọncơ sở chào bán buôn, kinh doanh nhỏ Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc cổ truyền để bài toán Hậukiểm bảo vệ nguyên tắc ngẫu nhiên, khách hàng quan và chỉ được cung ứng cho tổ Hậukiểm trước khi thực hiện việc Hậu kiểm;

- Đề xuất phía xử lý đối với cơ sởcó không đúng phạm cũng giống như khen thưởng hồ hết tập thể, cá nhân, cơ sở triển khai tốt;

- report sơ kết, tổng kết.

b. Phòng quản lý Dịch vụ y tế:

- cung ứng danh sách cơ sở buôn bán buôn,bán lẻ Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc cổ truyền đã được cung cấp phép;

- Cử thành viên thâm nhập Đoàn Hậu kiểm.

c. điều tra Sở:

- Cử thành viên tham gia Đoàn Hậu kiểm;

- Đề xuất các trường hợp xử phát (nếucó);

d. Phòng tổ chức triển khai Cán bộ:

- tham mưu Ban Giám đốc phát hành Quyếtđịnh thành lập Đoàn Hậu kiểm.

e. Công sở Sở:

- cung ứng phương nhân thể di chuyển.

f. Trung trọng điểm Kiểm nghiệm Thuốc,Mỹ phẩm, Thực phẩm:

- Cử thành viên tham gia Đoàn Hậu kiểm;

- Lấy chủng loại Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền,thuốc truyền thống để chu chỉnh (nếu cần).

g. Chống Y tế thành phố Thủ Đứcvà các Quận/huyện:

- Cử thành viên tham gia Đoàn Giám sát;

h. Nhiệm vụ của đại lý được Hậukiểm:

- tuân hành các đk về kinhdoanh so với Dược liệu, vị dung dịch Cổ truyền, thuốc truyền thống cổ truyền theo phạm vi kinhdoanh đang được cấp phép.

- phối hợp và tạo đk thuận lợicho Đoàn Hậu kiểm thực hiện nhiệm vụ;

- Đảm bảo nhân sự có mặt để tiếp ĐoànHậu kiểm;

- cung ứng hồ sơ, tài liệu đến Đoàn Hậukiểm lúc được yêu thương cầu.

IV. CÁC BƯỚC TIẾNHÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 5: Địnhkỳ Đoàn Hậu kiểm cơ sở chào bán buôn, bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc truyền thống tổng hòa hợp và report kết quả thực hiện gửi CụcQuản lý Y, Dược truyền thống cổ truyền - cỗ Y tế./.

khu vực nhận: - Cục làm chủ Y Dược cổ truyền (để báo cáo); - Ban người có quyền lực cao Sở (để báo cáo); - các phòng ban của Sở (để thực hiện); - Trung trung ương Kiểm nghiệm Thuốc, MP, TP (để thực hiện); - Cổng tin tức điện tử; - Lưu: VT, NVD. ĐVD, Tr “20b”